« 3Moj 26:34 3 Księga Mojżeszowa 26:35 3Moj 26:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPw ziemi nieprzyjacielskiej, święcić będzie a odpoczynie w soboty puszcze swe, przeto że nie odpoczywała w soboty wasze, gdyście bydlili w ziemi waszej.
2.WUJEK.1923W ziemi nieprzyjacielskiéj, będzie sobotowała, i odpocznie Sabaty pustek swoich: przeto że sobie nie odpoczęła w Sabaty wasze, gdyście mieszkali na niéj.
3.GDAŃSKA.1881Przez wszystkie dni spustoszenia swego odpoczywać będzie; bo nie miała odpocznienia w sabaty wasze, gdyście wy mieszkali w niej.
4.GDAŃSKA.2017Przez wszystkie dni swojego spustoszenia będzie odpoczywać, gdyż nie odpoczywała w czasie waszych szabatów, kiedy w niej mieszkaliście.
5.CYLKOWPo wszystkie dni opustoszenia swego odpoczywać będzie, ile nie odpoczywała w Sabbaty wasze, gdyście wy mieszkali na niej.
6.KRUSZYŃSKIPrzez cały czas spustoszenia wypocznie, gdyż nie wypoczywała w szabaty wasze, gdyście w niej mieszkali.
7.MIESESprzez wszystkie dnie spustoszenia będzie miewać odpoczynek [tiszbat], którego nie przestrzegał w „odpoczynkach” [szabbatot] waszych, gdyście wy mieszkali w nim.
8.TYSIĄCL.WYD5Przez wszystkie dni swego spustoszenia będzie obchodzić szabat, którego nie obchodziła w latach szabatowych, kiedy na niej mieszkaliście.
9.BRYTYJKAPrzez wszystkie dni spustoszenia będzie odpoczywać, gdyż nie odpoczywała w czasie waszych sabatów, kiedyście wy na niej mieszkali.
10.POZNAŃSKABędzie odpoczywać przez cały czas swojego spustoszenia, ponieważ nie odpoczywała w okresie waszych szabatów, kiedyście wy ją zamieszkiwali.
11.WARSZ.PRASKAIlekroć [ziemia] będzie pustoszona, tylekroć będzie zaznawać odpocznienia, którego nie zażywała podczas dni szabatowych, kiedyście ją zamieszkiwali.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Będzie odpoczywała po wszystkie dni swojego opuszczenia, bo nie miała odpoczynku w wasze szabaty, gdy na niej mieszkaliście.
13.EIB.BIBLIA.2016Będzie odpoczywać przez wszystkie dni spustoszenia, ponieważ nie odpoczywała podczas waszych szabatów, gdy wy na niej mieszkaliście.