« 3Moj 26:40 3 Księga Mojżeszowa 26:41 3Moj 26:42 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPrzetoż i ja chodzić będę przeciwko jim a wwiodę je w ziemię nieprzyjacioł, dojąd się nie zapyrzy nieobrzazana myśl jich, a tedy będą prosić za złości swe.
2.WUJEK.1923Chodzić tedy i ja będę przeciwko im, i wwiodę je do ziemie nieprzyjaciół ich, aż się zawstydzi nieobrzezane serce ich: tóż się modlić będą za niezbożności swoje.
3.GDAŃSKA.1881Żem też i Ja chodził sprzeciwiając się im, a iżem je wprowadził do ziemi nieprzyjaciół ich; jeźli, mówię, na ten czas poniży się serce ich nieobrzezane, i cierpliwie znosić będą kaźń za nieprawości swoje:
4.GDAŃSKA.2017I że ja postępowałem na przekór im, i wprowadziłem ich do ziemi ich wrogów; jeśli wtedy ukorzą się ich nieobrzezane serca i będą znosić karę za swoje nieprawości;
5.CYLKOWI Ja téż postępowałem z nimi w przekorze, i zawiodłem ich do ziemi wrogów ich; gdyby wtedy ukorzyło się serce ich nieobrzezane, a zadość uczynili za winę swoję:
6.KRUSZYŃSKIja również pójdę naprzekór im i zawiodę ich do ziemi ich wrogów. Jeżeli wtedy upokorzy się ich serce nieobrzezane i uznają wtedy swoje występki,
7.MIESESZatem i Ja opornie będę postępował z nimi i zawiodę ich do kraju wrogów ich. Może wówczas ukorzy się ich serce: oni będą pokutować za grzechy swoje, –
8.TYSIĄCL.WYD5wskutek czego Ja postępowałem na przekór im i zaprowadziłem ich do kraju nieprzyjacielskiego, ażeby upokorzyło się ich nieobrzezane serce i żeby zapłacili za swoje przestępstwo.
9.BRYTYJKAWięc i Ja będę postępował wobec nich opornie i zaprowadzę ich do ziemi ich wrogów. Może wtedy ukorzy się ich nieobrzezane serce i wtedy zapłacą za swoje winy.
10.POZNAŃSKAWięc i Ja występowałem przeciw nim i zawiodłem ich do kraju wrogów, aby może ukorzyło się ich nieczułe serce i aby zadośćuczynili za swe winy.
11.WARSZ.PRASKAJa byłem zmuszony wystąpić przeciwko nim i wprowadzić ich do kraju ich nieprzyjaciół. Jeśli jednak ich nieobrzezane serce się ukorzy, jeśli uznają słuszność kar zesłanych za ich grzechy,
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.i Ja także postępowałem z nimi w przekorze oraz zaprowadziłem ich do ziemi ich wrogów; gdyby wtedy ukorzyło się ich nieobrzezane serce i cierpliwie zniosą kary za swoją winę
13.EIB.BIBLIA.2016Przez tę niewierność i Ja postąpiłem przekornie wobec nich i wyprowadziłem ich do ziemi ich wrogów, by wreszcie ukorzyło się ich nieobrzezane serce i by tam uczynili zadość za popełnione winy.