« 3Moj 26:41 3 Księga Mojżeszowa 26:42 3Moj 26:43 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI wspomionę na ślub moj, jenżeciem zaślubił z Jakobem a z Izakiem i z A[a]bramem a na ziemię pomnieć będę,
2.WUJEK.1923I wspomnię na przymierze moje, którem uczynił z Jakóbem i z Izaakiem i z Abrahamem: i wspomnię téż na ziemię,
3.GDAŃSKA.1881Tedy ja też wspomnę na przymierze moje z Jakóbem, i na przymierze moje z Izaakiem, i na przymierze moje z Abrahamem wspomnę, i na tę ziemię wspomnę.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy wspomnę na moje przymierze z Jakubem i na moje przymierze z Izaakiem, wspomnę też na moje przymierze z Abrahamem, wspomnę i na tę ziemię.
5.CYLKOWWspomnę wtedy na przymierze Moje z Jakóbem, i na przymierze Moje z Ic'hakiem i na przymierze Moje z Abrahamem wspomnę, i na ziemię wspomnę.
6.KRUSZYŃSKIwspomnę na moje przymierze z Jakóbem, przypomnę również moje przymierze z Izaakiem, oraz moje przymierze z Abrahamem i przypomnę sobie tę ziemię.
7.MIESESa Ja wspomnę wtedy na przymierze Moje z Jakóbem, też na przymierze Moje z Izakiem, a też i na przymierze Moje z Abrahamem, i na Kraj wspomnę.
8.TYSIĄCL.WYD5Wtedy przypomnę sobie moje przymierze z Jakubem, przymierze z Izaakiem i przymierze z Abrahamem. Przypomnę sobie o tym i przypomnę o kraju.
9.BRYTYJKAWspomnę na moje przymierze z Jakubem, a także na moje przymierze z Izaakiem, a ponadto wspomnę na moje przymierze z Abrahamem; wspomnę i tę ziemię.
10.POZNAŃSKAA [wtedy] i Ja wspomnę na swoje Przymierze z Jakubem i z Izaakiem, i z Abrahamem, wspomnę na kraj [opuszczony].
11.WARSZ.PRASKAwspomnę na przymierze, jakie zawarłem z Jakubem. Wspomnę też na przymierze zawarte z Izaakiem oraz na przymierze ustanowione z Abrahamem, wspomnę także na cały kraj.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.wtedy wspomnę na Moje przymierze z Jakóbem, na Moje przymierze z Ic'hakiem oraz wspomnę na Moje przymierze z Abrahamem, a także na ziemię świętą.
13.EIB.BIBLIA.2016Ale wtedy wspomnę moje przymierze z Jakubem i moje przymierze z Izaakiem. Wspomnę także moje przymierze z Abrahamem - i wspomnę tę ziemię.