« 3Moj 26:43 3 Księga Mojżeszowa 26:44 3Moj 26:45 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAle wszak tako gdyż byli w ziemi nieprzyjacielskiej, nie owszem-em jich zarzucił ani tako wzgardzał, aby zaginęli a wzruszony uczyniłbych ślub moj s nimi, bo jaciem Pan Bog jich,
2.WUJEK.1923Wszakże téż, gdy byli w ziemi nieprzyjacielskiéj, nie do końcam ich odrzucił, anim ich tak wzgardził, żeby wyniszczeni byli, i żebych zrzucił przymierze moje z nimi; jam bowiem jest Pan, Bóg ich:
3.GDAŃSKA.1881Wszakże dla tego i na ten czas, gdy będą w ziemi nieprzyjaciół swoich, nie odrzucę ich, ani ich tak sobie obrzydzę, żebym je wyniszczyć miał, i wzruszyć przymierze moje z nimi;
4.GDAŃSKA.2017Lecz mimo tego wszystkiego, gdy będą w ziemi swoich wrogów, nie odrzucę ich ani nie obrzydzę ich sobie tak, by ich wytępić i złamać moje przymierze z nimi, gdyż ja jestem PAN, ich Bóg.
5.CYLKOWAle z tém wszystkiém, kiedykolwiek by przebywali w ziemi wrogów swoich, nie porzucę ich, i nie odtrącę ich, żebym ich miał wytępić, żebym zerwał przymierze Moje z nimi; bom Ja Wiekuisty, Bóg ich!
6.KRUSZYŃSKILecz nawet wtedy, gdy będą w kraju wrogów swoich, nie pogardzę nimi i nie odrzucę ich, aby ich zniszczyć, zerwać przymierze moje z nimi, bom ja Jahwe, Bóg ich.
7.MIESESWszelako mimo to, gdy będą w kraju wrogów swoich, nie pogardzę nimi, ni ich nie obmierzę Sobie, ażeby ich wytępić, ażeby zniweczyć przymierze Moje z nimi, gdyż Ja jestem Bogiem ich Wiekuistym.
8.TYSIĄCL.WYD5Jednakże nawet wtedy, kiedy będą w kraju nieprzyjacielskim, nie odrzucę ich i nie będę się brzydził nimi do tego stopnia, żeby ich całkowicie zniszczyć i zerwać moje przymierze z nimi, bo Ja jestem Pan, ich Bóg.
9.BRYTYJKAA jednak, gdy przebywać będą w ziemi swoich wrogów nie wzgardzę nimi i nie obrzydzę ich sobie tak dalece, by ich wytępić i naruszyć moje przymierze z nimi, gdyż Ja, Pan, jestem ich Bogiem.
10.POZNAŃSKAJednak i wtedy, kiedy będą przebywać w ziemi swoich wrogów, Ja ich nie porzucę, nie odtrącę, aby ich wytępić i zerwać swoje Przymierze z nimi. Bom Ja jest Jahwe, ich Bóg!
11.WARSZ.PRASKAAle nawet wtedy, kiedy znajdą się w krainie swych nieprzyjaciół, nie odrzucę ich całkowicie i nie będę się aż tak odwracał od nich, żeby wyginęli od nieprzyjaciół i żeby moje przymierze z nimi zostało całkowicie zniweczone. Ja jestem Jahwe, ich Bóg.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale z tym wszystkim, kiedykolwiek by przebywali w ziemi swoich wrogów nie porzucę ich oraz ich nie odtrącę, by wytępić, i by zerwać Moje przymierze z nimi; bo Ja jestem WIEKUISTY, ich Bóg.
13.EIB.BIBLIA.2016Ale pomimo tego wszystkiego, gdy będą mieszkać w ziemi swoich wrogów, nie odrzucę ich tak dalece i nie obrzydzę ich sobie tak bardzo, aby wytępić ich całkowicie i złamać moje przymierze z nimi, ponieważ Ja, PAN, jestem ich Bogiem.