« Iza 61:8 Księga Izajasza 61:9 Iza 61:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I poznają w narodziech nasienie ich i potomstwo ich w pośrodku ludzi: wszyscy, którzy je ujrzą, poznają je, że ci są nasieniem, któremu Pan błogosławił.
2.GDAŃSKA.1881I znajome będzie między poganami nasienie ich, a potomstwo ich w pośrodku narodów; wszyscy, którzy ich ujrzą, poznają ich, że są nasieniem, któremu Pan pobłogosławił.
3.GDAŃSKA.2017Ich potomstwo będzie znane wśród pogan, a ich potomkowie pośród ludów; wszyscy, którzy ich zobaczą, poznają, że są potomstwem błogosławionym przez PANA.
4.CYLKOWI wsławionym będzie między ludami ród ich, a potomstwo ich wpośród narodów; ktokolwiek ich ujrzy pozna po nich, że to ród, któremu błogosławił Wiekuisty.
5.TYSIĄCL.WYD5Plemię ich będzie znane wśród narodów, i między ludami - ich potomstwo. Wszyscy, co ich zobaczą, uznają, że oni są błogosławionym szczepem Pana.
6.BRYTYJKAIch ród będzie znany wśród narodów, a ich potomstwo wśród ludów; wszyscy, którzy ich ujrzą, uznają ich za ród błogosławiony przez Pana.
7.POZNAŃSKAWśród obcych narodów będzie ród ich znany, a ich potomni - wśród ludów. Wszyscy, którzy ich ujrzą, poznają, że stanowią plemię błogosławione przez Jahwe.
8.WARSZ.PRASKARód ich będzie czczony między narodami, a ich potomstwo pośród wszystkich ludów. I wszyscy, którzy ich zobaczą, przyznają, że są pokoleniem błogosławionym przez Pana.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ich ród będzie wsławiony pomiędzy ludami, ich potomstwo pośród narodów; ktokolwiek ich zobaczy, ten po nich pozna, że to ród, któremu WIEKUISTY błogosławił.
10.EIB.BIBLIA.2016Ich potomstwo będzie znane wśród narodów, a ich potomkowie pomiędzy ludami; wszyscy, którzy ich zobaczą, zauważą, że są potomstwem, które PAN błogosławi.