« Przys 10:8 Księga Przysłów 10:9 Przys 10:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Kto chodzi w prostości, bezpiecznie chodzi: lecz kto wywraca drogi swe, wyjawion będzie.
2.GDAŃSKA.1881Kto chodzi w szczerości, chodzi bezpiecznie; ale kto jest przewrotnym w drogach swoich, wyjawion będzie.
3.GDAŃSKA.2017Kto postępuje uczciwie, postępuje bezpiecznie, a kto jest przewrotny w swoich drogach, zostanie ujawniony.
4.KRAMSTUCKKto postępuje w niewinności, postępuje bezpiecznie, a kto wykrzywia swoje drogi, zostanie ukaranym.
5.CYLKOWKto w niewinności postępuje, idzie bezpiecznie; kto jednak drogi swe skrzywia skarcony będzie.
6.TYSIĄCL.WYD5Kto postępuje nieskazitelnie - bezpieczny, zdradzi się, kto przewrotnych dróg szuka.
7.BRYTYJKAKto postępuje nienagannie, postępuje bezpiecznie; kto zaś chodzi krętymi drogami, będzie szybko ujawniony.
8.POZNAŃSKAKto kroczy w niewinności, chodzi bezpiecznie, lecz kto postępuje krętymi drogami, sam się zdradzi.
9.WARSZ.PRASKAKto kroczy prostą drogą, żyje bezpiecznie, kto zaś chodzi krętymi drogami, rychło się zdradzi.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kto chodzi w niewinności – idzie bezpiecznie; kto jednak skrzywia swe drogi – ten będzie skarcony.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKto postępuje nienagannie, postępuje bezpiecznie, matactwa krętacza wyjdą na jaw.