« Heb 13:17 List do Hebrajczyków 13:18 Heb 13:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Módlcie się za nas. Bo ufamy, iż dobre sumnienie mamy, we wszem chcąc dobrze obcować.
2.WUJEK.1923Módlcie się za nami; albowiem ufamy, iż mamy dobre sumnienie, we wszem chcąc dobrze obcować.
3.RAKOW.NTMódlcie się za nami; abowiem udufaliśmy iż dobre sumnienie mamy, we wszytkich rzeczach uczciwie chcąc obcować.
4.GDAŃSKA.1881Módlcie się za nami; albowiem ufamy, iż mamy dobre sumienie, jako ci, którzy się chcemy we wszystkiem dobrze zachować.
5.GDAŃSKA.2017Módlcie się za nas. Ufamy bowiem, że mamy czyste sumienie, gdyż chcemy we wszystkim dobrze postępować.
6.JACZEWSKIMódlcie się za nas. Spodziewam się, iż ocenicie moją ku wam życzliwość i dobre chęci.
7.SYMONMódlcie się za nami: ufamy bowiem, że mamy sumienie czyste, pragnąc we wszystkiem sprawować się dobrze.
8.MARIAWICIMódlcie się za nas. Ufamy bowiem, że dobre mamy sumienie, między wszystkimi chcąc dobrze postępować.
9.DĄBR.WUL.1973Módlcie się za nas, gdyż ufamy, że mamy sumienie czyste, usiłując we wszystkim dobrze postępować.
10.DĄBR.GR.1961Módlcie się za nas, bo ufamy, że mamy sumienie czyste, usiłując we wszystkim dobrze postępować.
11.TYSIĄCL.WYD5Módlcie się za nas, jesteśmy bowiem przekonani, że mamy czyste sumienie, starając się we wszystkim dobrze postępować.
12.BRYTYJKAMódlcie się za nas; jesteśmy bowiem przekonani, że mamy czyste sumienie, gdyż chcemy we wszystkim dobrze postępować.
13.POZNAŃSKAMódlcie się za nas, jesteśmy bowiem przekonani, że mamy czyste sumienie i pragniemy we wszystkim dobrze postępować.
14.WARSZ.PRASKAMódlcie się za nas, choć jesteśmy, co prawda, przekonani, że mamy czyste sumienie, bo przecież we wszystkim staramy się postępować nienagannie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Módlcie się za nas; ponieważ jesteśmy przekonani, że mamy szlachetne sumienie i we wszystkim chcemy być szlachetnie zawróceni.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMódlcie się za nami. Jesteśmy bowiem przekonani, że mamy czyste sumienie, gdyż chcemy we wszystkim dobrze postępować.
17.TOR.PRZ.Módlcie się za nas; albowiem jesteśmy przekonani, że mamy dobre sumienie, bo chcemy we wszystkim dobrze postępować.