« Heb 13:19 List do Hebrajczyków 13:20 Heb 13:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Bóg pokoju jenż znowu przywiódł zmartwych pasterza owiec wielkiego, we krwi przymierza wiecznego, pana naszego Jesusa,
2.WUJEK.1923A Bóg pokoju, który wywiódł od umarłych wielkiego pasterza owiec we krwi Testamentu wiecznego, Pana naszego Jezusa Chrystusa,
3.RAKOW.NTA Bóg pokoju, który wywiódł od umarłych onego Pasterza owiec wielkiego, we krwi przymierza wiecznego, Pana naszego Jezusa Christusa.
4.GDAŃSKA.1881A Bóg pokoju, który wywiódł od umarłych we krwi przymierza wiecznego, onego wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa,
5.GDAŃSKA.2017A Bóg pokoju, który przez krew wiecznego przymierza wyprowadził spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, naszego Pana Jezusa;
6.JACZEWSKIBóg zaś sprawca i miłośnik pokoju, który Pana naszego Jezusa Chrystusa, Pasterza wielkiego owiec w nowem i wiecznem przymierzu, krwią jego ugruntowanem, wzbudził z umarłych,
7.SYMONA Bóg pokoju, który wywiódł z pośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez krew przymierza wiecznego,
8.MARIAWICIA Pan Bóg pokoju, Który wywiódł od umarłych Wielkiego Pasterza owiec, we krwi Testamentu wiecznego, Pana naszego Jezusa Chrystusa,
9.DĄBR.WUL.1973Bóg bowiem pokoju, który wielkiego pasterza owiec wywiódł spośród zmarłych, Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez krew przymierza wiecznego
10.DĄBR.GR.1961Bóg bowiem pokoju, który owego wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, przez krew przymierza wiecznego poddźwignął spośród zmarłych,
11.TYSIĄCL.WYD5Bóg zaś pokoju, który na mocy krwi przymierza wiecznego wyprowadził spomiędzy zmarłych Wielkiego Pasterza owiec, Pana naszego, Jezusa,
12.BRYTYJKAA Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa,
13.POZNAŃSKAA Bóg pokoju, Ten, który przez krew wiecznego przymierza wyprowadził spomiędzy umarłych wielkiego Pasterza owiec, Pana naszego Jezusa,
14.WARSZ.PRASKAA Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród zmarłych Wielkiego Pasterza owiec, Pana naszego Jezusa,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Bóg pokoju, który we krwi Wiecznego Przymierza zaprowadził do góry, z martwych, wielkiego Pasterza owiec, naszego Pana Jezusa,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA Bóg pokoju, który przez krew wiecznego Przymierza wyprowadził spośród umarłych wielkiego Pasterza owiec, naszego Pana Jezusa,
17.TOR.PRZ.2023A Bóg pokoju, Ten, który przez krew wiecznego przymierza wyprowadził z martwych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa,