« Heb 13:20 List do Hebrajczyków 13:21 Heb 13:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Niech was wykona we wszem uczynku dobrem, ku czynieniu woli jego, czyniąc w was co się podoba przed nim, przez Jesusa Christa, któremu sława na wieki, amen.
2.WUJEK.1923Niechaj was sposobi do wszystkiego dobrego, abyście czynili wolą jego, sprawując w was, coby się podobało przed nim przez Jezusa Chrystusa, któremu jest chwała na wieki wieków. Amen.
3.RAKOW.NTNiech naprawi was w każdym uczynku dobrym, ku czynieniu, wolej jego, czyniąc w was to, co jest przyjemnego przed nim, przez Jezusa Christusa; któremu chwała na wieki wieków. Amen.
4.GDAŃSKA.1881Niech was doskonałymi uczyni w każdym uczynku dobrym ku czynieniu woli swojej, sprawując w was to, co przyjemnego przed obliczem jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.
5.GDAŃSKA.2017Niech was uczyni doskonałymi w każdym dobrym uczynku, abyście spełniali jego wolę, dokonując w was tego, co miłe w jego oczach, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Amen.
6.JACZEWSKIniech was jednoczy i usposobia do pełnienia dobrych uczynków: gdyż tym sposobem zadosyć uczynicie woli jego; niech was wspiera swą łaską, abyście czynili to, co mu miłem być może: a to przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.
7.SYMONniechaj was sposobi do wszystkiego dobrego, abyście pełnili wolę jego, sprawując w was to, co się podoba oczom jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Amen.
8.MARIAWICIniechaj was uczyni doskonałymi we wszelkim dobrym uczynku ku wypełnieniu woli Jego, czyniąc z wami, co się Mu podoba przez Jezusa Chrystusa, Któremu chwała na wieki wieków. Amen.
9.DĄBR.WUL.1973niech was uzdolni do wszystkiego dobrego, byście pełnili wolę jego. Niech sprawi w was to, co mogłoby u niego znaleźć upodobanie przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Amen.
10.DĄBR.GR.1961niech was uzdolni do wszystkiego dobrego, byście pełnili wolę jego. Niech sprawi w was to, co mogłoby u niego znaleźć upodobanie przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Amen.
11.TYSIĄCL.WYD5niech was uzdolni do wszelkiego dobra, byście wypełnili Jego wolę; niech sprawi w was, co miłe jest w Jego oczach, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Amen.
12.BRYTYJKANiech was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę jego, sprawując w nas to, co miłe jest w oczach jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.
13.POZNAŃSKAoby was udoskonalił we wszystkim, co dobre, abyście spełniali Jego wolę. Niech sprawia w was to, co jest Mu miłe, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki (wieków). Amen.
14.WARSZ.PRASKAniech was umocni we wszystkim, co dobre, byście mogli wypełniać Jego wolę; niech dokonuje w was tego, co miłe w Jego oczach, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Amen.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.oby was udoskonalił do czynienia Jego woli w każdym szlachetnym uczynku; powodując w nas to, co jest miłe wobec Niego przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała na wieki wieków. Amen.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITniech was wydoskonali we wszystkim, co jest przydatne do spełnienia Jego woli, czyniąc w nas to, co jest miłe w Jego oczach, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki. Amen.
17.TOR.PRZ.Oby was uczynił doskonałymi w każdym dobrym dziele, by pełnić Jego wolę, uczyniwszy w was to, co jest przyjemne przed Jego obliczem , przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Amen.