« Heb 13:4 List do Hebrajczyków 13:5 Heb 13:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bez łakomstwa obyczaj (niech będzie,) przestawając (na tem) co jest. Bo sam (Bóg) rzekł: Nie ostawię cię, ani cię opuszczę.
2.WUJEK.1923Obyczaje niech będą bez łakomstwa, przestawając na teraźniejszych rzeczach; bo sam powiedział: Nie zaniecham cię, ani opuszczę;
3.RAKOW.NTNiech będzie bez łakomstwa sposób życia; przestawając na teraźniejszych rzeczach: Bo sam powiedział: Nie zaniecham cię, ani cię opuszczę;
4.GDAŃSKA.1881Obcowanie wasze niech będzie bez łakomstwa, przestwając na tem, co macie; boć sam powiedział: Nie zaniecham cię, ani cię opuszczę:
5.GDAŃSKA.2017Wasze postępowanie niech będzie wolne od chciwości, poprzestawajcie na tym, co macie. Sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani nie opuszczę.
6.JACZEWSKINie bądźcie chciwymi, ale zadawalniajcie się tem, co posiadacie: bo to, co powiedziano: "Nie zaniecham cię, ani cię opuszczę“, - stosuje się i do was.
7.SYMONŻycie wasze ma być wolne od łakomstwa: poprzestawajcie na tem, co macie, bo sam Bóg powiedział: "Nie zostawię ciebie, ani opuszczę": tak, iż śmiało mówić możemy:
8.MARIAWICIObyczaje niech będą bez chciwości, poprzestając na tem, co jest. Boć On Sam powiedział: Nie zaniecham cię i nie opuszczę.
9.DĄBR.WUL.1973Unikajcie chciwości poprzestając na tym, co macie. Bo sam (Bóg) powiedział: Nie porzucę cię ani opuszczę, tak że śmiało mówić możemy:
10.DĄBR.GR.1961Unikajcie chciwości, poprzestając na tym, co macie. Bo sam (Bóg) powiedział: Nie porzucę cię, ani nie opuszczę, tak że śmiało mówić możemy:
11.TYSIĄCL.WYD5Postępowanie wasze niech będzie wolne od zachłanności na pieniądze: zadowalajcie się tym, co macie. Sam [Bóg] bowiem powiedział: Nie opuszczę cię ani nie pozostawię.
12.BRYTYJKANiech życie wasze będzie wolne od chciwości; poprzestawajcie na tym, co posiadacie; sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę.
13.POZNAŃSKAUnikajcie chciwości, bądźcie zadowoleni z tego, co posiadacie - On sam bowiem powiedział: "Ani cię nie opuszczę, ani też cię nie zostawię".
14.WARSZ.PRASKANie dajcie się ponosić żądzy pieniądza. Poprzestawajcie na tym, co posiadacie, gdyż Bóg oświadczył: Nie opuszczę cię i nie pozostawię [bez opieki].
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Prowadźcie sposób życia nie przywiązany do pieniędzy; będąc zadowoleni z obecnych warunków; bo sam Bóg powiedział: Nie wypuszczę cię, ani cię nie porzucę.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie bądźcie przywiązani do pieniędzy. Zadowalajcie się tym, co posiadacie. Bóg przecież obiecał: Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę.
17.TOR.PRZ.Sposób waszego życia niech będzie wolny od miłości pieniądza. Bądźcie zadowoleni z tego co macie, bo sam powiedział: Z pewnością nie porzucę cię ani na pewno cię nie opuszczę;