« Łuk 8:16 Ewangelia Łukasza 8:17 Łuk 8:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo nie jest (nic) tajemnego, co by jawno nie było. Ani skrytego czegoby się nie dowiedziano i coby na jawią nie przyszło.
2.WUJEK.1923Albowiem niemasz tajemnéj rzeczy, któraby się objawić nie miała; ani skrytéj, któraby poznana nie była i na jawią nie wyszła.
3.RAKOW.NTNie masz bowiem nic skrytego coby jawno nie miało być; ani zakrytego czegoby poznać nie miano, i coby na jawią nie wyszło.
4.GDAŃSKA.1881Bo nie masz nic tajemnego, co by nie miało być objawiono; i nie masz nic skrytego, czego by się nie dowiedziano, i co by na jaw nie wyszło.
5.GDAŃSKA.2017Nie ma bowiem nic tajemnego, co by nie miało być ujawnione, ani nic ukrytego, o czym by się nie dowiedziano i co by nie wyszło na jaw.
6.SZCZEPAŃSKINiema bowiem nic ukrytego, coby nie miało być wyjawione, ani tajemnego, coby nie miało być poznane i wyjść na jaw.
7.MARIAWICIAlbowiem niema nic tak tajemnego, żeby się nie ujawniło, ani tak skrytego, żeby się o tem nie dowiedziano, i żeby na jaw nie wyszło.
8.BIESZK.ŁUK.1931Wszak nie masz nic tak ukrytego, coby się wreszcie nie wykryło; nie ma takiej tajemnicy, któraby się kiedyś nie wydała i na jaw nie wyszła.
9.GRZYM1936Niema też nic tajnego, coby się nie wydało, i nic ukrytego, o czemby się nie dowiedziano i rozgłoszono.
10.DĄBR.WUL.1973Nic bowiem nie masz zakrytego, co by nie miało być ujawnione, ani też tajemnego, co by nie miało być poznane i na jaw nie wyszło.
11.DĄBR.GR.1961Nic bowiem nie masz zakrytego, co by nie miało być ujawnione, ani też tajemnego, co by nie miało być poznane i na jaw nie wyszło.
12.TYSIĄCL.WYD5Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło.
13.BRYTYJKANie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie miało być poznane i nie miało wyjść na jaw.
14.POZNAŃSKANie ma nic skrytego, co by nie stało się jawne, ani ukrytego, co by nie miało być poznane i nie wyszło na jaw.
15.WARSZ.PRASKANie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, lub tajemnego, co by nie miało być poznane i ujawnione.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem nic nie jest ukryte co nie stanie się widocznym; ani zakryte co by nie zostało zrozumiane oraz nie przeszło na widoczne.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNie ma bowiem nic ukrytego, co się nie stanie widoczne, ani nic tajnego, co nie wyjdzie na jaw i nie zostanie poznane.
18.TOR.PRZ.2023Bo nie ma nic ukrytego, co nie stanie się widoczne, ani zakrytego, co nie zostanie poznane i nie wyjdzie na jaw.