« Łuk 8:36 Ewangelia Łukasza 8:37 Łuk 8:38 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I prosiło go wszytko mnóstwo okolice Gadaryńskiej, (żeby) odszedł od nich, iż bojaźnią wielką zjęci byli. A on wszedszy do łodzi wrócił się.
2.WUJEK.1923I prosiło go wszystko mnóstwo kraju Gerazanów, aby odszedł od nich; albowiem byli wielkim strachem zjęci: a on wsiadłszy w łódź, wrócił się.
3.RAKOW.NTI prosiło go wszytko mnóstwo onej okolice Gadareńczyków aby odszedł od nich; abowiem bojaźnią wielką zięci byli; a on wstąpiwszy w łódź, wrócił się.
4.GDAŃSKA.1881I prosiło go wszystko mnóstwo onej okolicznej krainy Gadareńczyków, aby odszedł od nich; albowiem ich był wielki strach ogarnął. A on wstąpiwszy w łódź, wrócił się.
5.GDAŃSKA.2017Wówczas cała ludność okolicznej krainy Gadareńczyków prosiła go, aby od nich odszedł, gdyż ogarnął ich wielki strach. Wtedy on wsiadł do łodzi i zawrócił.
6.SZCZEPAŃSKIToteż cały tłum z okolicy gerazeńskiej zaczął Go prosić, aby ich opuścił, gdyż bojaźń wielka ich ogarnęła.
7.MARIAWICII prosiło Go wszystko mnóstwo ludzi krainy Gerazeńskiej, aby odszedł od nich, albowiem była ich wielka bojaźń zdjęła. A On wstąpiwszy w łódź, wrócił się.
8.BIESZK.ŁUK.1931Ostatecznie prosiła go cała ludność ziemi Gerazeńczyków, aby odszedł od nich; albowiem byli wielkim strachem zdjęci. Wobec tego wsiadł Jezus do łodzi i ruszył w drogę powrotną.
9.GRZYM1936I cała ludność krainy gerazeńskiej prosiła go, żeby ich opuścił, bo bali się bardzo. A on wszedł do łodzi i opuszczał tę krainę.
10.DĄBR.WUL.1973I prosił go cały lud z krainy Gerazeńczyków, aby oddalił się od nich, strachem bowiem wielkim byli przejęci. A on wstąpił do łodzi i wrócił.
11.DĄBR.GR.1961I prosił go cały lud z krainy Gerazeńczyków, aby oddalił się od nich: strachem bowiem wielkim byli przejęci. A on wszedł do łodzi i wrócił.
12.TYSIĄCL.WYD5Wtedy cała ludność kraju Gergezeńczyków prosiła Go, żeby odszedł od nich, bo wielkim strachem byli przejęci. On więc wsiadł do łodzi i odpłynął z powrotem.
13.BRYTYJKAI prosiła go cała ludność okolic gerazeńskich, by odszedł od nich, gdyż ogarnął ich wielki strach. Wtedy On wsiadł do łodzi i zawrócił.
14.POZNAŃSKAWtedy cała ludność okolic Gergezy zaczęła Go prosić, aby odszedł od nich, ponieważ bardzo się bali. Wszedł więc do łodzi i zawrócił.
15.WARSZ.PRASKAWtedy wszyscy ludzie z okolic Gerazy prosili Go, żeby odszedł od nich. Byli bowiem bardzo przerażeni. Wstąpiwszy zatem do łodzi, odpłynął z powrotem.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc poprosiło go całe mnóstwo ludzi z owej krainy Gergezeńczyków, by od nich odszedł, bo byli ogarnięci wielkim strachem.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy cały tłum złożony z mieszkających w tej okolicy Gerazeńczyków zwrócił się do Jezusa z prośbą, aby od nich odszedł, ogarniał ich bowiem wielki strach. Jezus wsiadł zatem do łodzi i polecił ruszać z powrotem.
18.TOR.PRZ.2023I prosiło Go całe mnóstwo Gadareńczyków z okolicznej krainy, aby odszedł od nich; albowiem ogarnął ich wielki strach. A On, wstąpił do łodzi i zawrócił.