« Eze 16:47 Księga Ezechiela 16:48 Eze 16:49 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Żywię Ja, mówi Pan Bóg, że nie czyniła Sodoma, siostra twoja, ona i córki jéj, jakoś czyniła ty i córki twoje.
2.GDAŃSKA.1881Jako żyję Ja, mówi panujący Pan, że Sodoma siostra twoja i córki jej nie czyniły, jakoś ty czyniła i córki twoje.
3.GDAŃSKA.2017Jak żyję, mówi Pan BóG, twoja siostra Sodoma i jej córki nie czyniły tak, jak ty czyniłaś wraz ze swoimi córkami.
4.CYLKOWŻyw Ja, rzecze Pan, Wiekuisty: nigdy nie uczyniła Sodoma, siostra twoja, ona wraz z córkami swojemi tego, coś czyniła ty wraz z córkami twojemi!
5.TYSIĄCL.WYD5Na moje życie - wyrocznia Pana Boga - twoja siostra Sodoma wraz ze swymi córkami postępowała tak, jak ty postępowałaś wraz z twymi córkami.
6.BRYTYJKAJakom żyw – mówi Wszechmocny Pan – twoja siostra, Sodoma, i jej córki nie postępowały tak, jak ty postępowałaś ze swoimi córkami.
7.POZNAŃSKA[Jak prawdą jest, że] Ja żyję - wyrocznia Pana, Jahwe - twoja siostra Sodoma ze swymi córkami nie czyniła tak, jak ty i twoje córki.
8.WARSZ.PRASKAZaprawdę, na życie moje – wyrokuje Bóg i Pan nasz – twoja siostra Sodoma razem ze swymi córkami nie dopuszczały się aż takich występków, jakich ty się dopuszczałaś wraz z córkami twoimi.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jam żywy – mówi Pan, WIEKUISTY; Sedom, ta twoja siostra, ona wraz ze swoimi córkami nigdy nie uczyniła tego, co ty czyniłaś wraz ze swoimi córkami!
10.EIB.BIBLIA.2016Na moje życie - oświadcza Wszechmocny PAN - twoja siostra Sodoma, ze swoimi córkami, nie postępowała tak jak ty i twe córki!