« Eze 16:53 Księga Ezechiela 16:54 Eze 16:55 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Abyś niosła sromotę swoję i wstydziła się we wszem, coś czyniła, ciesząc je.
2.GDAŃSKA.1881Abyś tak nosiła hańbę twoję, a wstydziła się za wszystko, coś czyniła, a tak abyś je ucieszyła.
3.GDAŃSKA.2017Abyś znosiła swoją hańbę i wstydziła się z powodu wszystkiego, co uczyniłaś, sprawiając im pociechę.
4.CYLKOWAbyś dźwigała hańbę swoję, a wstydziła się za wszystko coś czyniła, pocieszając ich tem.
5.TYSIĄCL.WYD5abyś nosiła swoją hańbę i była zawstydzona z powodu wszystkiego, czego się dopuściłaś, i w ten sposób im przyniosła pociechę.
6.BRYTYJKAAbyś nosiła swoją hańbę i okryła się wstydem z powodu tego wszystkiego, co uczyniłaś, udzielając im pociechy.
7.POZNAŃSKAabyś znosiła swą hańbę i była upokorzona za wszystko, co uczyniłaś, sprawiając im pociechę.
8.WARSZ.PRASKAbo ty musisz tak znosić twoje pohańbienie z powodu wszystkich twoich czynów, abyś była dla nich podniesieniem na duchu.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Abyś dźwigała swoją hańbę oraz wstydziła się za wszystko, co czyniłaś – tym ich pocieszając.
10.EIB.BIBLIA.2016Lecz chcę, byś najpierw poniosła swoją hańbę i doznała upokorzenia za to wszystko, co zrobiłaś dla pocieszenia swych sióstr.