« Jer 21:9 Księga Jeremiasza 21:10 Jer 21:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bom położył oblicze moje na to miasto na złe, a nie na dobre, mówi Pan: w rękę króla Babilońskiego podane będzie, i spali je ogniem.
2.GDAŃSKA.1881Bom obrócił oblicze moje przeciwko temu miastu ku złemu, a nie ku dobremu, mówi Pan. W rękę króla Babilońskiego podane będzie, i spali je ogniem.
3.GDAŃSKA.2017Zwróciłem bowiem swoje oblicze przeciwko temu miastu na zło, a nie na dobro, mówi PAN. Będzie wydane w ręce króla Babilonu, a on spali je ogniem.
4.CYLKOWGdyż zwróciłem oblicze Moje na miasto to ku złemu, a nie ku dobremu, rzecze Wiekuisty; w moc króla Babelu wydaném będzie, aby spalił je ogniem.
5.KRUSZYŃSKIAlbowiem zwrócę oblicze swe ku temu miastu na zło, a nie na dobro - rzecze Bóg; - będzie wydana w ręce króla babilońskiego i spłonie od ognia.
6.TYSIĄCL.WYD1Albowiem zwracam swe oblicze ku temu miastu na nieszczęście, a nie na szczęście — wyrocznia Jahwe. W ręce króla babilońskiego będzie wydane; ten spali je ogniem.
7.TYSIĄCL.WYD5Zwróciłem bowiem swoje oblicze na to miasto ku jego złu, a nie dobru - wyrocznia Pana. Będzie ono wydane w ręce króla babilońskiego, który spali je w ogniu. Proroctwo przeciw dynastii królewskiej
8.BRYTYJKAGdyż zwróciłem swoje oblicze przeciwko temu miastu na zło, a nie na dobro – mówi Pan – będzie ono wydane w ręce króla babilońskiego, i spali je ogniem.
9.POZNAŃSKAZwróciłem bowiem swoje oblicze na to miasto ku [jego] klęsce, nie ku ocaleniu - wyrok Jahwe. Będzie ono wydane w ręce króla Babilonu, a ten spali je ogniem.
10.WARSZ.PRASKAOdwrócę bowiem moje oblicze od tego miasta i zacznę mu szkodzić, zamiast dobrze czynić. Taki jest wyrok Pana. miasto zostanie wydane w ręce króla babilońskiego, który je zniszczy ogniem.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż zwróciłem Moje oblicze na to miasto ku złemu, a nie ku dobremu mówi WIEKUISTY; będzie wydane w moc króla Babelu, aby spalił je ogniem.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITBo postanowiłem wyrządzić temu miastu zło, a nie dobro - oświadcza PAN. - Będzie ono wydane w rękę króla Babilonu, a on spali je ogniem.