« Jer 21:7 Księga Jeremiasza 21:8 Jer 21:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A do ludu tego rzeczesz: To mówi Pan: Oto Ja daję przed was drogę żywota i drogę śmierci.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż rzecz do ludu tego: Tak mówi Pan: Oto ja kładę przed wami drogę żywota i drogę śmierci.
3.GDAŃSKA.2017A ludowi temu powiedz: Tak mówi PAN: Oto kładę przed wami drogę życia i drogę śmierci.
4.CYLKOWLudowi zaś temu oświadczysz: Tak rzecze Wiekuisty: Oto przedstawiam wam drogę życia i drogę śmierci!
5.KRUSZYŃSKII powiesz ludowi temu: Tak rzecze Bóg: Oto kładę przed wami drogę życia i drogę śmierci.
6.TYSIĄCL.WYD1A ludowi temu powiedz: Tak mówi Jahwe: Oto kładę przed wami drogę życia i drogę śmierci.
7.TYSIĄCL.WYD5Do tego narodu zaś powiedz: Tak mówi Pan: Oto stawiam przed wami drogę życia i drogę śmierci.
8.BRYTYJKAA ludowi temu powiedz: Tak mówi Pan: Oto Ja daję Wam do wyboru: drogę życia albo drogę śmierci.
9.POZNAŃSKAA ludowi temu powiesz: - Tak mówi Jahwe: Oto Ja przedkładam wam drogę życia i drogę śmierci:
10.WARSZ.PRASKALudowi zaś temu powiesz tak: Oto, co mówi Pan: Macie przed sobą drogę życia i drogę śmierci.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś do tego ludu powiesz: Tak mówi WIEKUISTY: Oto przedstawiam wam drogę życia i drogę śmierci!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITA ludowi temu powiedz: Tak mówi PAN: Daję wam do wyboru: życie albo śmierć.