« Nehe 11:10 Księga Nehemiasza 11:11 Nehe 11:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Saraja, syn Helcyaszów, syn Mosollam, syn Sadok, syn Merajoth, syn Achitob, przełożony domu Bożego.
2.GDAŃSKA.1881Serajasz, syn Helkijasza, syna Mesullamowego, syna Sadokowego, syna Merajotowego, syna Achytobowego, przełożony w domu Bożym.
3.GDAŃSKA.2017Serajasz, syn Chilkiasza, syna Meszullama, syna Sadoka, syna Merajota, syna Achituba – był on przełożonym domu Bożego.
4.KRUSZYŃSKISerajasz, syn Hilkiasza, syna Meszullama, syna Cadoka, syna Merajota, syna Ahituba, księcia domu Bożego,
5.TYSIĄCL.WYD5Serajasz, syn Chilkiasza, syna Meszullama, syna Sadoka, syna Merajota, syna Achituba, zwierzchnika domu Bożego,
6.BRYTYJKASerajasz, syn Chilkiasza, syna Meszullama, syna Sadoka, syna Merajota, syna Achituba, przełożonego domu Bożego,
7.POZNAŃSKASeraj a, wnuk Chilkijji, syna Meszullama, syna Cadoka, syna Merajota, syna Achituba, książę Domu Bożego
8.WARSZ.PRASKASerajasza, syna Chilkiasza, syna Meszullama, syna Sadoka, syna Merajota, syna Achituba, księcia świątyni Jahwe,
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Serajasz, syn Chilkji, syna Meszullama, syna Cadoka, syna Merajota, syna Achityba, przełożonego w Domu Boga.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITSerajasz, syn Chilkiasza, który był synem Meszulama, a ten synem Sadoka, który był synem Merajota, ten zaś synem Achituba, przełożonego domu Bożego,