« Nehe 11:11 Księga Nehemiasza 11:12 Nehe 11:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A braci ich, którzy odprawowali roboty kościelne, ośmset dwadzieścia dwa. I Adaja, syn Jeroham, syn Phelelia, syn Amsy, syn Zachary aszó w, syn Pheshur, syn Melchiaszów,
2.GDAŃSKA.1881A braci ich, którzy odprawiali roboty domowe, ośm set dwadzieścia i dwa; i Adajasz, syn Jerohama, syna Pelalijaszowego, syna Amsego, syna Zacharyjaszowego, syna Passurowego, syna Malchyjaszowego.
3.GDAŃSKA.2017I ich bracia, którzy pełnili służbę w domu – razem ośmiuset dwudziestu dwóch. Potem Adajasz, syn Jerochama, syna Pelaliasza, syna Amsiego, syna Zachariasza, syna Paszchura, syna Malkiasza.
4.KRUSZYŃSKIoraz ich bracia zatrudnieni pracą dla domu: ośmiuset dwudziestu dwóch; Adajasz, syn Jerohama, syna Petaliasza, syna Amciego, syna Zachariasza, syna Paszhura, syna Malkijasza,
5.TYSIĄCL.WYD5i bracia jego pełniący służbę w świątyni: osiemset dwadzieścia dwie osoby; następnie Adajasz, syn Jerochama, syna Pelaliasza, syna Amsiego, syna Zachariasza, syna Paszchura, syna Malkiasza,
6.BRYTYJKAI jego bracia, pełniący służbę w świątyni, w liczbie ośmiuset dwudziestu dwóch; i Adajasz, syn Jerochama, syna Pelaliasza, syna Amsiego syna Zachariasza, syna Paszchura, syna Malkiasza.
7.POZNAŃSKAi bracia jego, którzy pełnili służbę w Świątyni - razem 822 mężów; następnie Adaja, syn Jerochama, syna Pelalji, syna Amciego, syna Zekarji, syna Paszchura, syna Malkiji
8.WARSZ.PRASKAa z nim jego bracia, pełniący różne służby w świątyni – wszystkich razem ośmiuset dwudziestu dwóch; ponadto Adajasz, syn Jerochama, syna Pelaliasza, syna Amsiego, syna Zachariasza, syna Paszchura, syna Malkiasza,
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto osiemset dwudziestu dwóch ich braci, wykonujących prace w Domu Boga; i Adaja, syn Jerochama, syna Pelaliaha, syna Amsi, syna Zacharjasza, syna Paszhura, syna Malkijjasza.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIToraz ich bracia, pełniący służbę w świątyni, w liczbie ośmiuset dwudziestu dwóch. Następnie Adajasz, syn Jerochama, który był synem Pelaliasza, a ten synem Amsiego, syna Zachariasza, który był synem Paszchura, syna Malkiasza -