« Nehe 11:23 Księga Nehemiasza 11:24 Nehe 11:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I Phathahia, syn Mesezebel, z synów Zara, syna Juda, w ręce królewskiéj wedle wszelkiego słowa ludu.
2.GDAŃSKA.1881A Petachyjasz, syn Mesezabelowy, z synów Zachara, syna Judowego, był na miejscu królewskiem w każdej sprawie do ludu.
3.GDAŃSKA.2017Petachiasz, syn Meszezabeela, z synów Zeracha, syna Judy, był przy boku króla w każdej sprawie dotyczącej ludu.
4.KRUSZYŃSKIFetahiasz, syn Meszezabeela, spośród synów Zeraha, syna Judy, był pełnomocnikiem króla we wszelkich sprawach narodu.
5.TYSIĄCL.WYD5A Petachiasz - syn Meszezabeela, jednego z synów Zeracha, syna Judy, był przybocznym króla do [załatwiania] wszelkich spraw dotyczących tego ludu.
6.BRYTYJKAA Petachiasz, syn Meszezabela z potomków Zeracha, syna Judy, był wobec króla rzecznikiem wszystkich spraw dotyczących ludu.
7.POZNAŃSKAPetachja, syn Meszezabeela, potomek Zeracha, syna Judy, był pełnomocnikiem królewskim we wszystkich sprawach ludu.
8.WARSZ.PRASKAPetachiasz zaś, syn Meszezabela, jeden spośród synów Zeracha, syna Judy, był nadzorcą królewskim do wszystkich spraw tego ludu.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A w każdej sprawie ludu królewską podporą był Petachiasz, syn Meszezabela, syna Judy.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPetachiasz natomiast, syn Meszezabela z synów Zeracha, syna Judy, był rzecznikiem króla we wszystkim, co dotyczyło ludu.