« Nehe 11:29 Księga Nehemiasza 11:30 Nehe 11:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Zanoa, Odollam i we wsiach jéj, Lachis i na polach jego i Aseka i w córkach jéj. I mieszkali w Bersabee aż do doliny Ennom.
2.GDAŃSKA.1881W Zanoe, w Adullam i we wsiach ich; w Lachys i na polach jego; w Aseku i we wsiach jego. A tak mieszkali od Beerseby aż do Giehennom.
3.GDAŃSKA.2017W Zanoach i w Adullam i przynależnych do nich wsiach, w Lakisz i na przynależnych do niego polach i w Azece i przynależnych do niej wsiach. Mieszkali więc od Beer-Szeby aż do doliny Hinnom.
4.KRUSZYŃSKIZanoah, Adullam i w ich wioskach, w Lakhisz i na jego polach, w Azeka i w miastach od niej zależnych. Zamieszkali od Beerszeby aż do doliny Hinnom.
5.TYSIĄCL.WYD5Zanoach, Adullam z przynależnymi osiedlami, w Lakisz z przynależnymi polami, w Azece z przynależnymi wioskami; osiedlili się więc od Beer-Szeby do Ge-Hinnom.
6.BRYTYJKAW Zanoach, w Adullam, w ich osiedlach, w Lachisz i na jego polach, w Azece i w jej okolicznych siołach; rozłożyli się więc ze swoimi siedzibami od Beer-Szeby aż do Doliny Chinnom.
7.POZNAŃSKAZanoach, Adullam i przynależnych osiedlach, w Lakisz i w jego okręgach, w Azeka i przynależnych do niego osiedlach. Osiedlili się więc na terenie od Beerszeby aż do doliny Hinnom.
8.WARSZ.PRASKAZanoach, Adullam i okolice, Lakisz i okolice, Azeka i okolice. Tak więc zamieszkane były przez nich miasta od Beer–Szeby aż do Ge–Hinnom.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.w Zanoach, w Adullam i ich wsiach; w Lachisz oraz na jego polach; w Azeka i jego wsiach. Zatem zamieszkiwali od Beer Szeby do doliny Hinnom.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITw Zanoach, w Adullam i ich osiedlach, w Lakisz i na jego polach oraz w Azece i jej osadach - rozbili się oni zatem od Beer-Szeby po dolinę Hinom.