« Nehe 11:3 Księga Nehemiasza 11:4 Nehe 11:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA w Jerusalem bydlili z synow Juda a z synow Benijamin. Z synow Juda: Achajasz, syn Azyjamow, syna Zacharzowa, syna Amaryjaszowa, syna Zafacyjowa, syna Amaleeowa. Z synow Farezowych:
2.WUJEK.1923A w Jeruzalem mieszkali z synów Juda i z synów Benjamin. Z synów Juda: Athajas, syn Azyam, syna Zacharyaszowego, syna Amaryaszowego, syna Saphatyaszowego, syna Malaleel z synów Phares:
3.GDAŃSKA.1881A tak w Jeruzalemie mieszkali niektórzy z synów Judowych i z synów Benjaminowych. Z synów Judowych: Atajasz, syn Uzyjasza, syna Zacharyjaszowego, syna Amaryjaszowego, syna Sefatyjaszowego, syna Mahaleelowego z synów Faresowych:
4.GDAŃSKA.2017I tak w Jerozolimie mieszkali niektórzy z synów Judy i Beniamina. Z synów Judy: Ataja, syn Uzjasza, syna Zachariasza, syna Amarasza, syna Szefatiasza, syna Mahalaleela z synów Peresa;
5.KRUSZYŃSKIW Jeruzalem zamieszkali synowie Judy i synowie Beniamina. Ze synów Judy: Ataja, syn Uzzijasza, syna Zachariasza, syna Amariasza, syna Szefadiasza, syna Machaleela - ze synów Pereca;
6.TYSIĄCL.WYD5W Jerozolimie zamieszkali synowie Judy i synowie Beniamina. Spośród synów Judy: Atajasz, syn Ozjasza, syna Zachariasza, syna Amariasza, syna Szefatiasza, syna Mahalaleela, spośród synów Peresa,
7.BRYTYJKAW Jeruzalemie osiedlili się niektórzy z Judejczyków i Beniaminitów. Z Judejczyków Ataja, syn Uzzjasza, syna Zachariasza, syna Amariasza, syna Szefatiasza, syna Mahalalela z potomków Peresa,
8.POZNAŃSKAW Jeruzalem zamieszkali synowie Judy i synowie Beniamina. Spośród synów Judy: Ataja, syn Uzzijji, syna Zakarji, syna Amarji, syna Szefatji, syna Mahalaleela - spośród potomków Pereca;
9.WARSZ.PRASKAW Jerozolimie zostali potomkowie pokolenia Judy i Beniamina. Z pokolenia Judy: Atajasz, syn Ozjasza, syna Zachariasza, syna Amariasza, syna Szefatiasza, syna Mahalalela, spośród synów Peresa;
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem w Jeruszalaim mieszkali niektórzy z potomków Judy oraz potomków Binjamina. Z potomków Judy: Atajasz, syn Uzjasza, syna Zachariasza, syna Amariasza, syna Szefatji, syna Mahalalela, z synów Pereca;
11.EIB.BIBLIA.2016.LITw Jerozolimie zamieszkali tylko niektórzy z potomków Judy i Beniamina -z synów Judy: Ataja, syn Uzjasza, który był synem Zachariasza, a ten synem Amariasza, syna Szefatiasza, który z kolei był synem Mahalalela z potomków Peresa.