« Łuk 10:42 Ewangelia Łukasza 11:1 Łuk 11:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Gdy się na niektórym miejscu modlił, skoro przestał rzekł niektóry z uczniów jego k niemu: Panie, naucz nas modlić się, jako i Johan nauczył ucznie swe.
2.WUJEK.1923I stało się, gdy był na niektórem miejscu, modląc się, i gdy przestał, rzekł do niego jeden z uczniów jego: Panie! naucz nas modlić się, jako i Jan nauczył ucznie swe.
3.RAKOW.NTI sstało się gdy był on na niektórym miejscu modląc się, gdy przestał, rzekł niektóry z uczniów jego do niego: Panie, naucz nas modlić się, jako i Jan nauczył ucznie swe.
4.GDAŃSKA.1881I stało się, gdy on był na niektórem miejscu, modląc się, że gdy przestał, rzekł do niego jeden z uczniów jego, Panie! naucz nas modlić się, tak jako i Jan nauczył uczniów swoich.
5.GDAŃSKA.2017A gdy przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, jeden z jego uczniów powiedział do niego: Panie, naucz nas się modlić, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów.
6.SZCZEPAŃSKIA gdy On modlił się w jednem miejscu, przemówił doń, skoro skończył, jeden z uczniów Jego: Panie, naucz nas modlić się, jak to i Jan nauczył uczniów swoich.
7.MARIAWICII stało się, gdy Jezus był na niektórem miejscu na modlitwie, gdy przestał, rzekł jeden z uczniów Jego do Niego: Panie, naucz nas modlić się, jako i Jan nauczył uczniów swych.
8.BIESZK.ŁUK.1931Pewnego razu modlił się Jezus na osobnem miejscu. Gdy skończył modlitwę, prosił go jeden z uczniów: „Panie, naucz nas modlić się, jako i Jan nauczył uczniów swoich”.
9.GRZYM1936Zdarzyło się razu pewnego, że Jezus był w jednem miejscu na modlitwie. I kiedy skończył, jeden z uczniów zwrócił się do niego z temi słowy: Panie, naucz nas modlić się, jako i Jan nauczył uczniów swoich.
10.DĄBR.WUL.1973I stało się, gdy modlił się był na miejscu niektórym, że skoro skończył, rzekł doń jeden z uczniów jego: Panie, naucz nas modlić się, jako i Jan nauczył uczniów swoich.
11.DĄBR.GR.1961I stało się, gdy modlił się był na jakimś miejscu, że skoro skończył, rzekł do niego jeden z jego uczniów: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich.
12.TYSIĄCL.WYD5Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów.
13.BRYTYJKAA gdy On w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich.
14.POZNAŃSKAJezus modlił się na pewnym miejscu. A kiedy skończył, jeden z Jego uczniów rzekł do Niego: - Panie, naucz nas się modlić, jak Jan nauczył swoich uczniów.
15.WARSZ.PRASKAA kiedy Jezus przebywał w pewnej miejscowości na modlitwie, powiedział do Niego jeden z uczniów, gdy On już przestał się modlić: Panie, naucz nas modlić się, tak jak Jan nauczał swoich uczniów.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy on był w pewnym miejscu, modląc się, i gdy przestał, wydarzyło się, że któryś z jego uczniów powiedział do niego: Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITKiedyś Jezus modlił się w pewnym miejscu, a gdy skończył, jeden z Jego uczniów zwrócił się do Niego z prośbą: Panie, naucz nas modlić się, tak jak Jan nauczył swoich uczniów.
18.TOR.PRZ.I stało się, że Jezus modlił się w pewnym miejscu, i gdy skończył, jeden z Jego uczniów powiedział: Panie! Naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył swoich uczniów.