« Łuk 11:10 Ewangelia Łukasza 11:11 Łuk 11:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A którego z was ojca prosiłby syn (o) chleb, aza kamień poda mu? A jeśli (o) rybę: aza miasto ryby węża poda jemu?
2.WUJEK.1923A któryż z was ojca prosi o chleb, izali mu da kamień? albo o rybę, izali miasto ryby poda mu węża?
3.RAKOW.NTA którego z was Ojca prosić będzie syn o chleb, zali kamień poda jemu? A jeśli o rybę, izali miasto ryby węża poda jemu?
4.GDAŃSKA.1881A któryż jest z was ojciec, którego gdyby prosił syn o chleb, izali mu da kamień? Albo prosiłby o rybę, izali mu zamiast ryby da węża?
5.GDAŃSKA.2017I czy jest wśród was ojciec, który, gdy syn prosi go o chleb, da mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy zamiast ryby da mu węża?
6.SZCZEPAŃSKIA komuż z was, jeśli poprosi ojca {o chleb, da mu tenże kamień? - albo jeśli} o rybę, czyż zamiast ryby, da mu węża?
7.MARIAWICIA któryż z was jest taki ojciec, którego jeśliby syn prosił o chleb, izali mu poda kamień? Albo o rybę, izali zamiast ryby poda mu węża?
8.BIESZK.ŁUK.1931Jeśli ktoś z was prosi ojca o chleb, czyż mu da kamień? Albo o rybę prosi, czyż mu zamiast ryby da węża?
9.GRZYM1936Jeśli kto z was będzie prosił o chleb ojca swego, czyż mu da kamień? A jeśli będzie go prosił o rybę, czyż mu da węża?
10.DĄBR.WUL.1973A jeśli który z was poprosi ojca o chleb, czyż mu da kamień? Albo o rybę — czyż zamiast ryby poda mu węża?
11.DĄBR.GR.1961A jeśli kogoś z was jako ojca poprosi syn o chleb, czyż mu poda kamień? Albo o rybę – czy zamiast ryby poda mu węża?
12.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża?
13.BRYTYJKAGdzież jest taki ojciec pośród was, który, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża?
14.POZNAŃSKAGdy syn któregoś z was poprosi swego ojca o rybę, czyż on zamiast ryby da mu węża?
15.WARSZ.PRASKAJeśli ktoś z was prosi ojca swego o chleb, czyż poda mu kamień? Albo gdy będzie prosił o rybę, czyż poda mu zamiast ryby węża?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Który z was ojciec, kiedy go syn poprosi o chleb, poda mu kamień? A gdy poprosi o rybę, zamiast ryby poda mu węża?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITKtóry z was, ojców, gdy syn go poprosi o rybę, zamiast ryby daje mu węża?
18.TOR.PRZ.A jeśli jakiegoś ojca pośród was, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? A jeśli o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża?