« Łuk 11:23 Ewangelia Łukasza 11:24 Łuk 11:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Gdy nieczysty duch wychodzi od człowieka, przechodzi przez bezwodne miejsca szukając odpoczynienia, a nie nalazszy mówi: Wrócę się do domu mego zkąd wyszedłem.
2.WUJEK.1923Gdy duch nieczysty wynidzie od człowieka, chodzi po miejscach bezwodnych, szukając odpoczynku: a nie nalazłszy, mówi: Wrócę się do domu mego, zkądem wyszedł.
3.RAKOW.NTKiedy nieczysty duch wychodzi od człowieka, przechadza się po miejscach bezwodnych, szukając odpoczynku; a nie najdując, mówi: Wrócę się do domu mego, skądem wyszedł.
4.GDAŃSKA.1881Gdy duch nieczysty wychodzi od człowieka, przechadza się po miejscach suchych, szukając odpocznienia, a nie znalazłszy, mówi: Wrócę się do domu mego, skądem wyszedł.
5.GDAŃSKA.2017Gdy duch nieczysty wychodzi z człowieka, przechadza się po miejscach bezwodnych, szukając odpoczynku, a gdy nie znajduje, mówi: Wrócę do mego domu, skąd wyszedłem.
6.SZCZEPAŃSKIGdy duch nieczysty wyjdzie z człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając odpoczynku; a nie znajdując, mówi <wtedy>: Powrócę do domu swego, skąd wyszedłem.
7.MARIAWICIGdy nieczysty duch wynijdzie od człowieka, chodzi po miejscach suchych, szukając odpoczynku. A nie znalazłszy, mówi: Wrócę się ja do domu mego, skądem wyszedł.
8.BIESZK.ŁUK.1931Duch nieczysty, gdy opuścił człowieka, błądzi po rozłogach bezwodnych, szukając miejsca odpoczynku. Ale nie znajduje go. Mówi tedy do siebie: Powrócę do domu mego, skądem wyszedł.
9.GRZYM1936Kiedy duch nieczysty wyjdzie z człowieka, chodzi po miejscach odludnych i szuka spoczynku, a nie znajdując go, powiada: Wrócę się do mojego domu, skąd wyszedłem.
10.DĄBR.WUL.1973Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając odpocznienia, a nie znajdując mówi: Wrócę się do domu mego, skąd wyszedłem.
11.DĄBR.GR.1961Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając odpoczynku, a nie znajdując mówi: Wrócę do domu mego, skąd wyszedłem.
12.TYSIĄCL.WYD5Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem.
13.BRYTYJKAGdy duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, a gdy nie znajdzie, mówi: Wrócę do domu swego, skąd wyszedłem.
14.POZNAŃSKAKiedy duch nieczysty wyjdzie z człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając odpoczynku. A gdy go nie znajduje, powiada: Wrócę do mego domu, który opuściłem.
15.WARSZ.PRASKAGdy duch nieczysty wyjdzie z człowieka, krąży po miejscach bezwodnych i szuka odpoczynku, aż wreszcie, nie znajdując, mówi: Wrócę do tego domu, z którego wyszedłem.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kiedy nieczysty duch wyjdzie z człowieka, przeprawia się do bezwodnych miejsc, szukając wytchnienia, a kiedy nie znajduje, mówi: Wrócę do mojego domu, skąd wyszedłem.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy duch nieczysty wychodzi z człowieka, przemierza miejsca bezludne w poszukiwaniu wytchnienia. Lecz gdy go nie znajdzie, mówi: Wrócę do mojego domu, tam, skąd wyszedłem.
18.TOR.PRZ.Gdy duch nieczysty wychodzi z człowieka, przechodzi przez miejsca suche, szukając odpoczynku, i gdy go nie znajdzie, mówi: Wrócę do mojego domu, skąd wyszedłem.