« Łuk 11:25 Ewangelia Łukasza 11:26 Łuk 11:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy idzie i przybiera siedm drugich duchów gorszych (nad) się, i wszedszy mieszkają tam. I bywają ostatki człowieka onego gorsze (niż) początki.
2.WUJEK.1923Tedy idzie i bierze z sobą siedmi innych duchów gorszych nad się, a wszedłszy, mieszkają tam, i stawają się pośledniejsze rzeczy człowieka onego gorsze, niźli pierwsze.
3.RAKOW.NTTedy idzie i bierze siedm innych duchów gorszych nad się; a wszedszy mieszkają tam, i bywają rzeczy ostatnie człowieka onego gorsze niż pierwsze.
4.GDAŃSKA.1881Tedy idzie i bierze z sobą siedm innych duchów gorszych niżeli sam, a wszedłszy mieszkają tam, i bywają rzeczy ostatnie człowieka onego gorsze, niżeli pierwsze.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy idzie i bierze ze sobą siedem innych duchów, gorszych niż on sam, i wszedłszy, mieszkają tam. I końcowy stan tego człowieka staje się gorszy niż pierwszy.
6.SZCZEPAŃSKIWtedy odchodzi, i przyprowadza z sobą siedmiu innych duchów, gorszych od siebie, i wchodzą tam na mieszkanie. I staje się ostateczna dola owego człowieka gorszą od poprzedniej.
7.MARIAWICIWtedy idzie i bierze z sobą siedmiu innych duchów, gorszych niż sam, i wszedłszy mieszkają tam. I stawają się pośledniejsze rzeczy onego człowieka gorsze, niźli pierwsze.
8.BIESZK.ŁUK.1931Wtedy idzie i sprowadza ze sobą siedm innych duchów, gorszych od siebie, a one wprowadzają się i zamieszkują tam. Tak to będzie z takim człowiekiem gorzej na końcu, aniżeli było na początku”.
9.GRZYM1936Wtedy idzie po innych siedmiu złych duchów gorszych od siebie i wchodzą razem i mieszkają tam. I koniec takiego człowieka jest gorszy od początku.
10.DĄBR.WUL.1973Wówczas idzie i bierze ze sobą siedmiu innych duchów, gorszych od siebie, i wszedłszy mieszkają tam. I stają się późniejsze rzeczy człowieka owego gorsze niźli pierwsze.
11.DĄBR.GR.1961Wówczas idzie i bierze ze sobą siedmiu innych duchów, gorszych od siebie, i wszedłszy mieszkają tam. I stają się późniejsze sprawy człowieka owego gorsze niż pierwsze.
12.TYSIĄCL.WYD5Wtedy idzie i bierze siedmiu innych duchów, złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam. I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni.
13.BRYTYJKAWówczas idzie i zabiera z sobą siedem innych duchów, gorszych niż on, i wchodzą, i mieszkają tam. I bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny.
14.POZNAŃSKAWtedy idzie i bierze siedmiu innych duchów gorszych od siebie i wchodzą tam, i zamieszkują. I koniec tego człowieka staje się gorszy od początku.
15.WARSZ.PRASKAWtedy idzie, bierze ze sobą siedmiu innych duchów, gorszych niż on sam, i wszedłszy mieszkają tam razem. A wówczas ostatnie rzeczy człowieka stają się jeszcze gorsze od pierwszych.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy wyrusza oraz bierze do siebie siedem innych duchów, gorszych od niego, i wchodzą tam, i mieszkają. Zatem zdarza się, że ostateczne sprawy tego człowieka, są gorsze od początkowych.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITwtedy idzie, bierze z sobą siedem innych duchów, bardziej zepsutych od siebie, wchodzą tam i mieszkają. I końcowy stan tego człowieka staje się gorszy, niż był na początku.
18.TOR.PRZ.Wtedy idzie i bierze z sobą siedem innych duchów bardziej niegodziwych od siebie, i gdy wchodzą, mieszkają tam; i końcowy stan tego człowieka staje się gorszy niż pierwszy.”