« Łuk 11:3 Ewangelia Łukasza 11:4 Łuk 11:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I odpuść nam grzechy nasze, bo i my odpuszczamy każdemu dłużnikowi naszemu. I nie wwódź nas w pokuszenie.
2.WUJEK.1923A odpuść nam grzechy nasze, gdyż i my odpuszczamy każdemu nam winnemu. A nie wwódź nas w pokuszenie.
3.RAKOW.NTI odpuść nam grzechy nasze; bo i my odpuszczamy każdemu winowajcy naszemu. I nie wwódź nas w pokuszenie, ale wyrwi nas od onego złego.
4.GDAŃSKA.1881I odpuść nam grzechy nasze; bo też i my odpuszczamy każdemu winowajcy naszemu. A nie wwódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
5.GDAŃSKA.2017Przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciwko nam zawinił. I nie wystawiaj nas na pokusę, ale wybaw nas od złego.
6.SZCZEPAŃSKIa odpuść nam nasze winy, bo i my odpuszczamy każdemu winowajcy naszemu; i nie wódz nas na pokuszenie.
7.MARIAWICII odpuść nam grzechy nasze, boć też i my odpuszczamy wszelkiemu winowajcy naszemu. I nie wwódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
8.BIESZK.ŁUK.1931A odpuść nam nasze winy, bo i my odpuszczamy każdemu winowajcy naszemu. I nie wódź nas na pokuszenie!”.
9.GRZYM1936i odpuść nam winy nasze, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie.
10.DĄBR.WUL.1973I odpuść nam nasze winy, bo i my odpuszczamy każdemu winowajcy naszemu. I nie wódź nas na pokuszenie.
11.DĄBR.GR.1961I odpuść nam nasze winy, bo i my odpuszczamy każdemu winowajcy naszemu. I nie wódź nas na pokuszenie.
12.TYSIĄCL.WYD5i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini;i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie.
13.BRYTYJKAI odpuść nam grzechy nasze, albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
14.POZNAŃSKAI odpuść nam nasze grzechy, bo i my odpuszczamy każdemu, kto nam zawinił, i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie.
15.WARSZ.PRASKAI odpuść nam nasze grzechy, bo i my odpuszczamy każdemu, kto wobec nas zawinił. I nie wystawiaj nas na pokuszenie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I odpuść nam nasze winy, bo i sami odpuszczamy każdemu nam winnemu. I nie wprowadź nas w doświadczenie, ale nas wybaw od złego.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITI przebacz grzechy, tak jak my wobec nas winnym przebaczamy. A gdy nadejdzie chwila próby, nie pozwól, byśmy się poddali.
18.TOR.PRZ.I odpuść nam nasze grzechy; albowiem i my sami odpuszczamy każdemu, kto wobec nas jest winny. I nie wprowadź nas w pokusę, ale nas uratuj od złego.