« Łuk 11:43 Ewangelia Łukasza 11:44 Łuk 11:45 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Biada wam, którzy jesteście jako groby niewiadome, a po których ludzie chodząc po wierzchu nie wiedzą.
2.WUJEK.1923Biada wam, iż jesteście jako groby, których nie widać, a ludzie, którzy się po nich przechodzą, nie wiedzą.
3.RAKOW.NTBiada wam uczeni w Piśmie i Faryzeuszowie obłudnicy, iż jesteście jako groby nieznaczne, a ludzie przechadzający się po wierzchu ich niewiedzą.
4.GDAŃSKA.1881Biada wam, nauczeni w Piśmie i Faryzeuszowie obłudni! bo jesteście jako groby, których nie widać, a ludzie, którzy chodzą po nich, nie wiedzą o nich.
5.GDAŃSKA.2017Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo jesteście jak groby, których nie widać, a ludzie, którzy chodzą po nich, nie wiedzą o tym.
6.SZCZEPAŃSKIBiada wam, że jesteście jako groby zakryte, a ludzie chodzący po nich nie wiedzą!
7.MARIAWICIBiada wam, że jesteście jako groby, których (wewnątrz) nie widać, i ludzie, którzy po wierzchu chodzą, nie wiedzą.
8.BIESZK.ŁUK.1931Biada wam! Jesteście jako ukryte groby, po których ludzie przechodzą, nic o nich nie wiedząc”.
9.GRZYM1936Biada wam, iż jesteście jako groby, których nie widać, a kto po nich chodzi, nic nie wie.
10.DĄBR.WUL.1973Biada wam, że jesteście jako groby, których nie widać i o których ludzie chodzący po nich nie wiedzą.
11.DĄBR.GR.1961Biada wam, że jesteście jak groby, których nie widać i o których ludzie chodzący po nich nie wiedzą.
12.TYSIĄCL.WYD5Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą.
13.BRYTYJKABiada wam, że jesteście jak groby nie oznaczone, a ludzie, którzy chodzą po nich, nie wiedzą o tym.
14.POZNAŃSKABiada wam, bo jesteście jak te groby niewidoczne, a ludzie chodzą po nich nie wiedząc, że to groby!
15.WARSZ.PRASKABiada wam, bo jesteście jak groby ukryte: ludzie chodzą po nich i nic nie wiedzą.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo jesteście jak niewidoczne grobowce; zatem nie dostrzegają ich ludzie, którzy chodzą powyżej.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITBiada wam, bo jesteście jak nieoznaczone groby, a ludzie, którzy po nich chodzą, są tego nieświadomi.
18.TOR.PRZ.Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo jesteście jak grobowce nieoznaczone, a ludzie, którzy po nich chodzą, nie wiedzą o tym .”