« Łuk 11:45 Ewangelia Łukasza 11:46 Łuk 11:47 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wam zakonnikom: Biada, którzy wskładacie na ludzie brzemiona trudne ku noszeniu, a sami jednym palcem nie dotykacie się brzemion.
2.WUJEK.1923A on rzekł: I wam w zakonie biegłym biada! albowiem obciążacie ludzi brzemiony, których unieść nie mogą, a sami się jednym palcem swym nie dotykacie brzemion.
3.RAKOW.NTA on rzekł: I wam zakonnym Nauczycielom biada, iż ociążacie ludzi brzemiony trudnymi ku noszeniu, a sami się jednym z palców swych nie dotykacie onych brzemion.
4.GDAŃSKA.1881A on rzekł: I wam zakonnikom biada! albowiem obciążacie ludzi brzemiony nieznośnemi, a sami się i jednym palcem swoim tych brzemion nie dotykacie.
5.GDAŃSKA.2017A on powiedział: I wam, znawcom prawa, biada, bo obciążacie ludzi brzemionami nie do uniesienia, a sami nawet jednym palcem tych brzemion nie dotykacie.
6.SZCZEPAŃSKIOn zaś odparł: Wam znawcom prawa także biada! - albowiem obciążacie łudzi ciężarami nie do zniesienia, sami zaś ani palcem waszym brzemion <tych> się nie tykacie!
7.MARIAWICIA On rzekł: I wam w Zakonie biegłym biada, albowiem obciążacie ludzi brzemionami, których unieść nie mogą, a wy sami i jednym palcem waszym, nie dotykacie się tych brzemion.
8.BIESZK.ŁUK.1931Odparł mu Jezus: „Biada i wam znawcom prawa! Wszak obciążacie ludzi ciężarami nie do zniesienia, sami zaś ani nawet jednym palcem nie ruszacie tych ciężarów.
9.GRZYM1936A on odpowiedział: Biada też i wam, uczeni zakonu, którzy wkładacie na ludzi ciężary nieznośne, a sami palcem się ich tknąć nie chcecie.
10.DĄBR.WUL.1973A on rzekł: Biada i wam, uczeni w Prawie, gdyż obciążacie ludzi brzemionami, których udźwignąć nie mogą, a sami nawet jednym palcem waszym brzemion się nie tykacie.
11.DĄBR.GR.1961Lecz on odpowiedział: Biada i wam, uczeni w Prawie, bo obciążacie ludzi ciężarami, których udźwignąć nie można, a sami nawet jednym palcem waszym brzemion się nie tykacie.
12.TYSIĄCL.WYD5On odparł: I wam, uczonym w Prawie, biada! Bo nakładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami nawet jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie.
13.BRYTYJKAOn zaś rzekł: I wam, zakonoznawcy, biada, bo obciążacie ludzi brzemionami nie do uniesienia, a sami ani jednym palcem swoim nie dotykacie tych brzemion.
14.POZNAŃSKAA On powiedział: - I wam biada, biegli w Prawie, bo nakładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami ani jednym palcem ich nie dotykacie.
15.WARSZ.PRASKAA On rzekł: Biada i wam, uczonym w Prawie! Nakładacie bowiem na ludzi takie ciężary, że nie mogą ich udźwignąć, a sami nawet palcem tych ciężarów nie tkniecie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś on powiedział: Także wam, znawcom Prawa biada, bo obciążacie ludzi brzemionami nie do uniesienia, a sami, nawet jednym ze swoich palców nie dotykacie tych brzemion.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Jezus powiedział: I wam, znawcom Prawa, biada, bo wkładacie na ludzi nieznośne ciężary, a sami nawet palcem nie ułatwiacie ich niesienia.
18.TOR.PRZ.A On powiedział: „I wam, znawcom Prawa biada, że obciążacie ludzi ciężarami niemożliwymi do uniesienia, a sami nawet jednym ze swoich palców tych ciężarów nie dotykacie.