« Łuk 11:50 Ewangelia Łukasza 11:51 Łuk 11:52 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Która się rozlewa od założenia świata, ode krwie Abla, aż do krwie Zacharyasza zatraconego między ołtarzem a domem. Tak mówię wam, będzie szukana od rodu tego.
2.WUJEK.1923Od krwie Ablowéj aż do krwie Zacharyaszowéj, który zginął między ołtarzem a kościołem. Zaiste wam powiadam, będą szukać od narodu tego.
3.RAKOW.NTOd krwie Abelowey aż do krwie Zacharyasza straconego między ołtarzem i domem. Zaiste mówię wam, szukana będzie od rodzaju tego.
4.GDAŃSKA.1881Od krwi Abla aż do krwi Zacharyjasza, który zginął między ołtarzem, i kościołem; zaiste powiadam wam, będą jej szukać od rodzaju tego.
5.GDAŃSKA.2017Od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a świątynią. Doprawdy, mówię wam, dopominać się jej będą od tego pokolenia.
6.SZCZEPAŃSKIod krwi Abla aż do krwi Zacharyasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Zaiste powiadam wam, domagać się jej będą od tego plemienia!
7.MARIAWICIod krwi Abla aż do krwi Zacharyasza, który zginął między ołtarzem a kościołem. Tak, powiadam wam, będą się jej domagać od tego narodu.
8.BIESZK.ŁUK.1931począwszy od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Zaiste, powiadam wam jeszcze raz: u tego pokolenia o nią dopominać się będą.
9.GRZYM1936od krwi Abla aż do krwi Zacharjasza, którego między ołtarzem i kościołem zabito. Tak mówię wam, będą żądać rachunku od tego narodu.
10.DĄBR.WUL.1973od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, zabitego między ołtarzem a przybytkiem. O, tak, mówię wam, zażądają jej od plemienia tego.
11.DĄBR.GR.1961od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, zabitego między ołtarzem a przybytkiem. O tak, mówię wam, zażądają jej od tego plemienia.
12.TYSIĄCL.WYD5od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, zażąda się zdania z niej sprawy od tego plemienia.
13.BRYTYJKAPocząwszy od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który został zabity pomiędzy ołtarzem i świątynią. Zaprawdę powiadam wam: Dopominać się jej będą od pokolenia tego.
14.POZNAŃSKAOd krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który został zabity pomiędzy ołtarzem a Przybytkiem. Tak, mówię wam, to pokolenie poniesie karę.
15.WARSZ.PRASKAod krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, zapewniam was, dokona się zemsta na tym pokoleniu.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Od krwi Abla, aż do krwi Zachariasza, który zginął pomiędzy ołtarzem a Domem. Zaiste, powiadam wam, będzie ona zażądana od tego rodu.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITod krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który został zabity pomiędzy ołtarzem i przybytkiem. Tak, mówię wam: Będą jej żądać od tego pokolenia.
18.TOR.PRZ.Od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął pomiędzy ołtarzem a domem Boga; tak, mówię wam, zostanie zażądana od tego pokolenia.