« Łuk 11:5 Ewangelia Łukasza 11:6 Łuk 11:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Iż przyjaciel mój przyszedł z drogi ku mnie, a nie mam cobym położył przedeń!
2.WUJEK.1923Albowiem przyjaciel mój przyszedł do mnie z drogi, a nie mam co przedeń położyć.
3.RAKOW.NTAbowiem przyjaciel mój przyszedł z drogi do mnie, a nie mam cobym położył przedeń.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem przyjaciel mój przyszedł z drogi do mnie, a nie mam, co przed niego położyć.
5.GDAŃSKA.2017Mój przyjaciel bowiem przyszedł do mnie z drogi, a nie mam mu co podać?
6.SZCZEPAŃSKIalbowiem przyjaciel mój w podróży wstąpił do mnie, a ja nie mam mu co podać«;
7.MARIAWICIalbowiem przyjaciel mój przyszedł z drogi do mnie i nie mam co przed niego położyć;
8.BIESZK.ŁUK.1931Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, albowiem jeden z moich znajomych wstąpił do mnie w podróży, a ja nie mam mu co podać.
9.GRZYM1936bo przyjaciel mój przyszedł z drogi, a nie mam czem go przyjąć.
10.DĄBR.WUL.1973bo przyjaciel mój przybył do mnie w podróży, a nie mam mu co podać.
11.DĄBR.GR.1961bo przyjaciel mój przybył do mnie w podróży, a nie mam mu co dać.
12.TYSIĄCL.WYD5bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać.
13.BRYTYJKAAlbowiem przyjaciel mój przybył do mnie, będąc w podróży, a nie mam mu co podać.
14.POZNAŃSKAbo właśnie mój przyjaciel przybył do mnie prosto z drogi i nie mam mu co dać.
15.WARSZ.PRASKAbo mój przyjaciel wrócił z podróży i nie mam mu co dać.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.gdyż z drogi przybył do mnie mój przyjaciel i nie mam mu co podać.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITbo mój przyjaciel wstąpił do mnie po drodze, a nie mam czym go ugościć -
18.TOR.PRZ.Ponieważ przyjaciel mój przybył do mnie z drogi, a nie mam, co przed nim położyć.