« Łuk 11:7 Ewangelia Łukasza 11:8 Łuk 11:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówię wam, chocia i nie da jemu wstawszy, przeto iż mu jest przyjaciel, ale wżdy prze dokuczanie jego, wstawszy da mu ile potrzebuje.
2.WUJEK.1923A jeźli on będzie trwał kołacąc, powiadam wam: Chociaż mu nie da wstawszy, przeto że jest przyjaciel jego: wszakóż dla przykrego nalegania jego wstanie i da mu, ile mu go potrzeba.
3.RAKOW.NTMówię wam: Chociażby nie dał mu wstawszy, dla tego iż jest jego przyjacielem, wszakże dla niewstydliwości jego wstawszy da mu ile potrzebuje.
4.GDAŃSKA.1881Powiadam wam: Chociażby mu nie dał wstawszy, przeto że jest przyjacielem jego, wszakże dla niewstydliwego nalegania jego wstawszy, da mu, ile potrzebuje.
5.GDAŃSKA.2017Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał mu dlatego, że jest jego przyjacielem, jednak z powodu jego natarczywości wstanie i da mu, ile potrzebuje.
6.SZCZEPAŃSKI[gdyby on jednak dalej pukał], to powiadam wam, że choćby nie chciał wstać i dać mu dlatego, że jest jego przyjacielem, mimo to wstanie dla natarczywości jego i da mu, ile potrzeba.
7.MARIAWICIa onby jednak trwał, kołacąc na niego, powiadam wam, że chociaż wstawszy, nie da mu, dlatego że jest przyjacielem jego, ale dla natarczywego nalegania jego wstanie i da mu tyle, ile mu go potrzeba.
8.BIESZK.ŁUK.1931Wierzcie mi: Choćby on nie chciał wstać i dać mu dlatego, że jest jego przyjacielem – dla natarczywego nalegania jednakowoż wstanie i da mu, czegokolwiek tamten zapragnie.
9.GRZYM1936Ale tamten będzie ciągle kołatał. I zapewniam was, że choćby mu się nie chciało wstać i dać o co prosi, jako przyjacielowi, wszakże dla samego nalegania wstanie i da mu, czego potrzebuje.
10.DĄBR.WUL.1973I jeśli on będzie wytrwale kołatał, powiadam wam, chociażby wstając nie dał mu dlatego, że jest jego przyjacielem, wstanie jednak i da mu, ile mu tylko potrzeba, z powodu jego natręctwa.
11.DĄBR.GR.1961Powiadam wam, choć wstając nie dałby mu dlatego, że jest jego przyjacielem, wstanie jednak i da mu, ile tylko potrzeba, z powodu jego natręctwa.
12.TYSIĄCL.WYD5Powiadam wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje.
13.BRYTYJKAPowiadam wam, jeśli nawet nie dlatego wstanie i da mu, że jest jego przyjacielem, to dla natręctwa jego wstanie i da mu, ile potrzebuje.
14.POZNAŃSKAPowiadam wam: Jeśli nie wstanie, aby mu dać dlatego, że jest jego przyjacielem, to wstanie i da, ile mu potrzeba, z powodu jego natręctwa.
15.WARSZ.PRASKAZapewniam was, choć nie wstanie i nie da mu dlatego, że jest przyjacielem, to jednak, powodowany jego natarczywością, wstanie i da mu tyle wszystkiego, ile będzie potrzebował.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Powiadam wam, że jeśli wstanie, nie da mu tego nawet z powodu, że jest jego przyjacielem; ale gdy się podniesie, da mu ile potrzebuje, z powodu jego bezwstydnego nalegania.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITMówię wam, nawet jeśli nie wstanie i nie da mu ze zwykłej przyjaźni, to ze względu na jego natręctwo wstanie i da mu, ile potrzebuje.
18.TOR.PRZ.Mówię wam: Nawet gdyby nie wstał i nie dał, mimo że jest jego przyjacielem, to wstanie i na pewno da z powodu jego natręctwa, tyle ile potrzebuje.