« Dan 2:49 Księga Daniela 3:1 Dan 3:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPNabuchodonozor, krol babiłoński, uczynił sochę złotą wzwyż sześćdziesiąt łokciow a w szyrzą sześć łokciow i postawił ją na na polu jimieniem Duram włości babiłońskiej.
2.WUJEK.1923Nabuchodonozor król uczynił bałwan złoty, na wzwyż sześćdziesiąt łokci, a na szerzą sześć łokci, i postawił go na polu Dura, krainy Babilońskiéj.
3.GDAŃSKA.1881Nabuchodonozor król uczynił obraz złoty, którego wysokość była na sześćdziesiąt łokci, a szerokość jego na sześć łokci, i postawił go na polu Dura w krainie Babilońskiej.
4.GDAŃSKA.2017Król Nabuchodonozor wykonał złoty posąg o wysokości sześćdziesięciu łokci i szerokości sześciu łokci i postawił go na równinie Dura w prowincji Babilonu.
5.TYSIĄCL.WYD1Król Nabuchodonozor uczynił posąg złoty, wysoki sześćdziesiąt łokci i sześć łokci szeroki; wzniósł go na równinie Dura, w krainie babilońskiej.
6.TYSIĄCL.WYD5Król Nabuchodonozor sporządził złoty posąg wysokości sześćdziesięciu łokci i szerokości sześciu łokci i kazał go ustawić na równinie Dura w prowincji babilońskiej.
7.BRYTYJKAKról Nebukadnesar kazał zrobić posąg ze złota, sześćdziesiąt łokci wysokości, sześć łokci szerokości, i postawił go na równinie Dura w prowincji babilońskiej.
8.POZNAŃSKAKról Nebukadnezar wykonał statuę ze złota. Miała ona sześćdziesiąt łokci wysokości i sześć łokci szerokości. Postawił ją na równinie Dura w prowincji babilońskiej.
9.WARSZ.PRASKAKról Nabuchodonozor kazał wykonać posąg ze złota, wysoki na sześćdziesiąt łokci i szeroki na sześć łokci, i ustawić go na równinie Dura w prowincji babilońskiej.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Król Nabukadnecar uczynił też obraz ze złota, którego wysokość wynosiła sześćdziesiąt łokci, a jego szerokość sześć łokci, oraz postawił go w babilońskiej krainie, na równinie Dura.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKról Nebukadnesar zbudował posąg ze złota. Mierzył on sześćdziesiąt łokci wysokości i sześć łokci szerokości. Ustawił go na równinie Dura, w prowincji babilońskiej.