« Dan 3:9 Księga Daniela 3:10 Dan 3:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTy, krolu, ułożyłeś ustawienie, aby wszelki ❬...❭
2.WUJEK.1923Ty, królu! dałeś wyrok, aby każdy człowiek, któryby usłyszał głos trąby, piszczałki i cytry, fletni i harfy i symphonału i wszelakiéj muzyki, aby upadł i pokłonił się obrazowi złotemu:
3.GDAŃSKA.1881Ty, królu! uczyniłeś dekret, żeby każdy człowiek, któryby usłyszał głos trąby, piszczałki, lutni, skrzypiec, harfy, i symfonału i wszelakiego instrumentu muzyki, upadł i pokłonił się obrazowi złotemu;
4.GDAŃSKA.2017Ty, królu, wydałeś dekret, aby każdy człowiek, który usłyszy dźwięk trąby, fletu, harfy, sambuki, psałterionu, cymbałów i wszelkich instrumentów muzycznych, upadł i oddał pokłon złotemu posągowi;
5.TYSIĄCL.WYD1Ty, o królu, wydałeś rozkaz, aby każdy, kto usłyszy dźwięk rogu, piszczałki, cytry, harfy, psalterium i dud i wszelkiego rodzaju instrumentów, upadł i oddał pokłon złotemu posągowi;
6.TYSIĄCL.WYD5Wydałeś, królu, rozporządzenie, by każdy, gdy usłyszy dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upadł na twarz i oddał pokłon złotemu posągowi.
7.BRYTYJKATy, królu, wydałeś rozkaz, by każdy, kto usłyszy głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni i dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, padł i oddał pokłon złotemu posągowi;
8.POZNAŃSKATy, królu, wydałeś dekret, że każdy człowiek, który usłyszy głos rogu, piszczałki, cytry, sambuki, psalterionu, kobzy i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, jest obowiązany paść [na twarz] i złożyć głęboki pokłon złotej statui.
9.WARSZ.PRASKARaczyłeś ogłosić, o królu, dekret, aby każdy na dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterionu, dud i wszelkich innych instrumentów muzycznych, upadł na twarz i oddał cześć złotemu posągowi.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ty, królu, wydałeś rozkaz, żeby każdy człowiek, który usłyszy głos trąby, piszczałki, liry, trójkąta, harfy, dud oraz wszelkich instrumentów muzyki – upadł oraz oddał pokłon złotemu obrazowi.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITTy, o królu, wydałeś rozkaz, że każdy, kto usłyszy głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud i innych instrumentów muzycznych, ma paść i oddać pokłon złotemu posągowi.