« Dan 3:10 Księga Daniela 3:11 Dan 3:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A ktoby upadłszy nie pokłonił się, żeby był wrzucon w piec ognia gorejącego.
2.GDAŃSKA.1881A ktobykolwiek nie upadł i nie pokłonił się, aby był wrzucony w pośrodek pieca ogniem pałającego.
3.GDAŃSKA.2017A kto by nie upadł i nie oddał pokłonu, aby został wrzucony do pieca rozpalonego ogniem.
4.TYSIĄCL.WYD1a kto by nie upadł i nie oddał pokłonu, żeby był wrzucony do rozpalonego pieca ognistego.
5.TYSIĄCL.WYD5Kto by zaś nie upadł na twarz i nie oddał pokłonu, miał być wrzucony do rozpalonego pieca.
6.BRYTYJKAKto by zaś nie upadł i nie oddał pokłonu, ten będzie wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego.
7.POZNAŃSKAKto zaś nie padnie [na twarz] i nie złoży głębokiego pokłonu, będzie wrzucony do pieca ogniem gorejącego.
8.WARSZ.PRASKAWszystkich zaś, którzy by nie chcieli upaść na twarz i oddać czci posągowi, dekret nakazywał wrzucić do rozpalonego pieca.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kto nie upadnie oraz się nie pokłoni, niech będzie wrzucony w środek pieca pałającego ogniem.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITOstrzegłeś też, że kto nie upadnie i nie odda pokłonu, ten będzie wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca.