« Dan 3:11 Księga Daniela 3:12 Dan 3:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Są tedy mężowie Żydowie, któreś postanowił nad sprawami krain Babilońskich, Sydrach, Misach i Abdenago: ci mężowie wzgardzili, królu! wyrokiem twoim, bogom twym nie służą, i bałwanowi złotemu, któryś podniósł, nie kłaniają się.
2.GDAŃSKA.1881Wszakże się znaleźli niektórzy Żydowie, którycheś przełożył nad sprawami krainy Babilońskiej, Sadrach, Mesach i Abednego; ci mężowie lekce poważyli, o królu! dekret twój, bogów twoich nie chwalą, i obrazowi się złotemu, któryś wystawił, nie kłaniają.
3.GDAŃSKA.2017Znaleźli się jednak niektórzy Żydzi, których ustanowiłeś nad sprawami prowincji Babilonu: Szadrak, Meszak i Abed-Nego. Ci mężczyźni zlekceważyli twój dekret, królu. Nie chwalą twoich bogów i nie oddają pokłonu złotemu posągowi, który wystawiłeś.
4.TYSIĄCL.WYD1Otóż są mężowie, Żydzi, którym powierzyłeś zarząd prowincji babilońskiej, Szadrak, Meszak i Abed-Nego; ci mężowie nie mają żadnego względu na ciebie, o królu, boga twego nie czczą i złotemu posągowi, któryś wystawił, nie oddają pokłonu».
5.TYSIĄCL.WYD5Są tutaj jednak mężowie żydowscy, których uczyniłeś zwierzchnikami miasta babilońskiego: Szadrak, Meszak i Abed-Nego; mężowie ci nie liczą się z tobą, królu. Nie oddają czci twemu bogu ani nie oddają pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś.
6.BRYTYJKASą mężowie judzcy, którym powierzyłeś zarząd prowincji babilońskiej: Szadrach, Meszach i Abed-Nego; ci mężowie nie zważają na twój rozkaz, o królu, nie czczą twojego boga i nie oddają pokłonu złotemu posągowi, który ty wzniosłeś.
7.POZNAŃSKA[A oto] są mężowie żydowscy, których powołałeś do zarządzania prowincją Babilonu: Szadrak, Meszak i Abed Nego; ci mężowie nie usłuchali twojego dekretu, królu. Boga twojego nie uczcili i nie oddali głębokiego pokłonu złotej statui, którą wystawiłeś.
8.WARSZ.PRASKAOtóż są tu mężowie żydowscy, którym powierzyłeś sprawy całej prowincji babilońskiej. Są to Szadrak, Meszak i Abed–Nego. Mężowie ci nie słuchają twych rozkazów, o królu; nie służą twoim bogom i nie oddali czci wzniesionemu przez ciebie posągowi ze złota.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak są pewni Judejczycy, których ustanowiłeś nad sprawami babilońskiej krainy: Szadrak, Meszak i Abedne; ci mężowie za nic mają twój rozkaz, o królu, nie służą twoim bogom, oraz się nie kłaniają złotemu obrazowi, który wystawiłeś.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITOtóż są tu pewni Żydzi, którym powierzyłeś w zarząd prowincję babilońską: Szadrak, Meszak i Abed-Nego, którzy nie podporządkowują się, o królu, twojemu rozkazowi, nie czczą twoich bogów i nie składają pokłonu wzniesionemu przez ciebie złotemu posągowi.