« Dan 3:29 Księga Daniela 3:30 Dan 4:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Tedy król podwyższył Sydracha, Misacha i Abdenaga w krainie Babilońskiéj.
2.GDAŃSKA.1881Tedy król zacnie wywyższył Sadracha, Mesacha i Abednega w krainie Babilońskiej.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy król wywyższył Szadraka, Meszaka i Abed-Nego w prowincji Babilonu.
4.TYSIĄCL.WYD1(3:97) Wtedy król wywyższył Szadraka, Meszaka i Abed-Nega w krainie Babilonu.
5.TYSIĄCL.WYD5Potem król obsypał zaszczytami Szadraka, Meszaka i Abed-Nega w prowincji Babilonu.
6.BRYTYJKAPotem król przywrócił Szadrachowi, Meszachowi i Abed-Negowi dawne powodzenie w prowincji babilońskiej.
7.POZNAŃSKA(3:97) Potem król sprawił, że Szadrakowi, Meszakowi i Abed Nego dobrze się powodziło w prowincji babilońskiej.
8.WARSZ.PRASKA(3:97) (30) Potem obdarzył król Szadraka, Meszaka i Abed–Nego wysokimi godnościami w prowincji babilońskiej.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Od tego czasu król bardzo wywyższył Szaraka, Meszaka i Abednego w babilońskiej krainie.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem król zadbał o powodzenie Szadraka, Meszaka i Abed-Nega w powierzonej im prowincji babilońskiej.