« Dan 3:5 Księga Daniela 3:6 Dan 3:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP❬...❭ nie będzie się modlić, w tęż godzinę wrzucon będzie w piec ognia gorącego.
2.WUJEK.1923A ktoby upadłszy nie pokłonił się, ten téjże godziny będzie wrzucon w piec ognia pałającego.
3.GDAŃSKA.1881A ktoby nie upadł i nie pokłonił się, tejże godziny wrzucony będzie w pośród pieca ogniem pałającego.
4.GDAŃSKA.2017A kto nie upadnie i nie odda pokłonu, zostanie w tej samej godzinie wrzucony do pieca rozpalonego ogniem.
5.TYSIĄCL.WYD1Kto zaś nie upadnie i nie odda pokłonu, ten będzie tej samej chwili wrzucony do rozpalonego pieca ognistego!»
6.TYSIĄCL.WYD5Kto by nie upadł na twarz i nie oddał pokłonu, zostanie natychmiast wrzucony do rozpalonego pieca.
7.BRYTYJKAKto zaś nie upadnie i nie odda pokłonu, ten będzie natychmiast wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego.
8.POZNAŃSKAKto nie padnie [na twarz] i nie złoży głębokiego pokłonu, zostanie natychmiast wrzucony do pieca ogniem gorejącego.
9.WARSZ.PRASKACi zaś, którzy nie upadną na ziemię i nie oddadzą czci posągowi, zostaną natychmiast wrzuceni do rozpalonego pieca.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kto nie upadnie oraz nie odda pokłonu tej godziny zostanie wrzucony w środek pieca pałającego ogniem.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKto zaś nie upadnie i nie złoży pokłonu, ten będzie natychmiast wrzucony do rozpalonego pieca.