« Dan 3:7 Księga Daniela 3:8 Dan 3:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA natychmiast w tem czasu przystąpiwszy ❬mężo❭wie kaldejszczy żałowali są na Żydy
2.WUJEK.1923A wnet tegóż czasu przystąpiwszy mężowie Chaldejscy oskarżyli Żydy.
3.GDAŃSKA.1881Przetoż tego czasu przystąpiwszy mężowie Chaldejscy skargę uczynili przeciwko Żydom;
4.GDAŃSKA.2017Dlatego w tym czasie przyszli niektórzy Chaldejczycy i złożyli skargę przeciwko Żydom.
5.TYSIĄCL.WYD1Wówczas przystąpiwszy mężowie chaldejscy, oskarżyli Żydów.
6.TYSIĄCL.WYD5W tej samej chwili niektórzy Chaldejczycy przyszli, by oskarżyć Żydów.
7.BRYTYJKADlatego wtedy pewni mężowie chaldejscy wystąpili i złośliwie oskarżyli Żydów.
8.POZNAŃSKAW tym czasie przystąpili mężowie chaldejscy i złośliwie oskarżyli Żydów.
9.WARSZ.PRASKATymczasem niektórzy Chaldejczycy przyszli i wnieśli skargę przeciwko Żydom,
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego owego czasu podeszli kasdejscy mężowie, żrąc skargę przeciwko Judejczykom.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy, w związku z tym rozkazem króla, zjawili się u niego pewni Chaldejczycy i złośliwie oskarżyli Żydów.