« Dan 3:8 Księga Daniela 3:9 Dan 3:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa rzekąc Nabuchodonozorowi: „Żyw bądź na wieki, krolu!
2.WUJEK.1923I rzekli Nabuchodonozorowi królowi: Królu, żyj na wieki!
3.GDAŃSKA.1881A mówiąc rzekli do króla Nabuchodonozora: Królu, żyj na wieki!
4.GDAŃSKA.2017Mówili do króla Nabuchodonozora: Królu, żyj na wieki!
5.TYSIĄCL.WYD1Na wstępie powiedzieli do króla Nabuchodonozora: «Królu, żyj na wieki!
6.TYSIĄCL.WYD5Zwrócili się do króla Nabuchodonozora i powiedzieli: Królu, żyj wiecznie!
7.BRYTYJKAOdezwali się i tak rzekli do króla Nebukadnesara: Królu, żyj na wieki!
8.POZNAŃSKAZabierając głos, powiedzieli królowi Nebukadnezarowi: - Królu, żyj na wieki!
9.WARSZ.PRASKAmówiąc tak do króla Nabuchodonozora: Królu, żyj wiecznie!
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I mówiąc, powiedzieli do króla Nabukadnecara: Królu, żyj na wieki!
11.EIB.BIBLIA.2016.LITZwrócili się do króla Nebukadnesara w te słowa: Królu, żyj na wieki!