« Iza 60:10 Księga Izajasza 60:11 Iza 60:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będą otworzone bramy twoje ustawicznie: we dnie i w nocy nie będą zamknione, aby noszono do ciebie moc narodów, i króle ich aby przywiedziono.
2.GDAŃSKA.1881I będą otworzone bramy twoje ustawicznie; we dnie i w nocy nie będą zatkane, aby przywiedziono do ciebie moc pogan, i królowie ich aby byli przywiedzieni.
3.GDAŃSKA.2017I twoje bramy będą nieustannie otwarte, nie będą zamknięte ani w dzień, ani w nocy, aby można było przyprowadzić do ciebie siły narodów, i aby ich królowie byli przyprowadzeni.
4.CYLKOWI staną otworem bramy twoje ustawicznie, we dnie i w nocy zamknięte nie będą, aby przepuścić do ciebie zastępy narodów przez królów ich prowadzonych.
5.TYSIĄCL.WYD5Twe bramy zawsze stać będą otworem, nie zamkną się we dnie ni w nocy, by wpuszczać do środka bogactwo narodów i królów ich, którzy je prowadzą.
6.BRYTYJKAI twoje bramy będą stale otwarte, ni w dzień, ni w nocy nie będą zamykane, aby można było sprowadzić do ciebie skarby narodów pod wodzą ich królów.
7.POZNAŃSKAA bramy twoje wciąż będą rozwarte, we dnie ani w nocy nie będą zamknięte, by można było wnosić do ciebie skarby narodów, pod przewodnictwem królów.
8.WARSZ.PRASKATwoje bramy będą zawsze otwarte, nie będą zamknięte ni we dnie, ni w nocy, by mogły do ciebie trafić bogactwa narodów oraz ich królowie niosący swe dary.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Twoje bramy ustawicznie staną otworem, nie będą zamknięte we dnie i w nocy, by przepuścić do ciebie zastępy narodów, prowadzonych przez ich królów.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITTwoje bramy będą stale otwarte, nie będą ich zamykać ani w dzień, ani w nocy, by sprowadzić do ciebie mienie narodów, by byli wprowadzani ich królowie.