« Iza 60:12 Księga Izajasza 60:13 Iza 60:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Sława Libanu do ciebie przyjdzie, jodła i bukszpan i sosna społem, na ozdobienie miejsca świętobliwości mojej, a miejsce nóg moich uwielbię.
2.GDAŃSKA.1881Sława Libanu do ciebie przyjdzie, jedlina, sosna, także bukszpan, dla ozdoby miejsca świątnicy mojej, abym miejsce nóg moich uwielbił.
3.GDAŃSKA.2017Chwała Libanu przyjdzie do ciebie: razem cyprys, sosna oraz bukszpan, na ozdobę miejsca mojej świątyni. I wsławię miejsce moich nóg.
4.CYLKOWWspaniałość Libanu sprowadzoną ci będzie, cyprys, klon i bukszpan pospołu, aby wsławić miejsce świątyni Mojej; a miejsce stóp Moich uświetnię.
5.TYSIĄCL.WYD5Chluba Libanu przyjdzie do ciebie: razem cyprysy, wiązy i bukszpan, aby upiększyć moje miejsce święte. I wsławię miejsce, gdzie stoją me nogi.
6.BRYTYJKAOkazałość Libanu przyjdzie do ciebie, jałowiec, jesion i cyprys społem, aby przyozdobić moje święte miejsce, gdyż chcę uczcić miejsce, gdzie stoją moje nogi.
7.POZNAŃSKAPrzybędzie do ciebie wspaniałość Libanu wraz z cyprysami, wiązem i bukszpanem, by przyozdobić teren mej Świątyni; uświetnię wtedy podnóżek stóp moich.
8.WARSZ.PRASKAI przyjdzie do ciebie chwała Libanu, jego cyprysy, platany i jesion, by blasku dodać miejscu mojego przybytku i chwałą okryć miejsce mojego zamieszkania.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Będzie do ciebie sprowadzona wspaniałość Libanu – razem cyprys, klon i bukszpan, by wsławić miejsce Mojej Świątyni; tak uświetnię miejsce Moich stóp.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITZawita do ciebie okazałość Libanu, jałowiec, jesion i cyprys razem wzięte, by przyozdobić moje święte miejsce. I tak podnóżek moich stóp uświetnię.