« Iza 60:13 Księga Izajasza 60:14 Iza 60:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I przyjdą do ciebie kłaniając się synowie tych, którzy cię trapili, i będą się kłaniać stopom nóg twoich wszyscy, którzyć uwłóczyli, i nazowią cię miastem Pańskiem, Syonem Świętego Izraelskiego.
2.GDAŃSKA.1881Przyjdą także do ciebie w pokorze synowie tych, którzy cię trapili, i będą się kłaniać stopom nóg twoich, którzykolwiek pogardzili tobą, i nazwią cię miastem Pańskiem, Syonem Świętego Izraelskiego.
3.GDAŃSKA.2017Przyjdą też do ciebie w pokorze synowie tych, którzy cię trapili, i będą się kłaniać do twoich stóp wszyscy ci, którzy tobą wzgardzili. I nazwą cię Miastem PANA, Syjonem Świętego Izraela.
4.CYLKOWI przyjdą do ciebie w pokorze synowie ciemięzców twoich, i kłaniać się będą stopom nóg twoich wszyscy, którzy poniewierali tobą; i nazywać cię będą grodem Wiekuistego, Cyonem Świętego w Israelu.
5.TYSIĄCL.WYD5I pójdą do ciebie z pokłonem synowie twoich ciemięzców, i padną do twoich stóp wszyscy, co tobą wzgardzili. I nazwą cię Miastem Pana, Syjonem Świętego Izraela.
6.BRYTYJKAPrzyjdą także do ciebie schyleni nisko synowie twoich gnębicieli i wszyscy, którzy tobą pogardzali, padną ci do nóg, i będą cię nazywać grodem Pana, Syjonem Świętego Izraelskiego.
7.POZNAŃSKAPrzyjdą też do ciebie głęboko schyleni potomkowie tych, którzy cię nękali, a wszyscy ci, co tobą gardzili, u stóp twych na twarze upadną. I "Miastem Jahwe" nazywać cię będą, Syjonem Świętego [Boga] Izraela.
8.WARSZ.PRASKAPrzyjdą do ciebie pochyleni synowie ciemięzców, padną ci do nóg wszyscy, co cię znieważali. Będą cię nazywać wielkim „Miastem Pana” oraz „Syjonem Świętego [Boga] Izraela”.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W pokorze przyjdą do ciebie synowie twoich ciemiężców, a wszyscy, którzy tobą poniewierali, będą się kłaniać stopom twych nóg; nazywać cię będą miastem WIEKUISTEGO, Cyonem Świętego w Israelu.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas przyjdą do ciebie nisko pochyleni potomkowie twoich gnębicieli, w pokłonie sięgną twoich stóp wszyscy, którzy tobą pogardzali. Nazwą cię wówczas miastem PANA, Syjonem należącym do Świętego Izraela.