« Iza 60:14 Księga Izajasza 60:15 Iza 60:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Za to, coś opuszczona i w nienawiści była, a nie było, ktoby przez cię chodził, wystawię cię na pychę wieków i na wesele od pokolenia do pokolenia.
2.GDAŃSKA.1881Miasto tego, coś opuszczona i w nienawiści była, tak, że nie było, ktoby przez cię chodził, wystawię cię za dostojność wieczną, i wesele od narodu do narodu.
3.GDAŃSKA.2017Za to, że byłaś opuszczona i znienawidzona tak, że nie było nikogo, kto by przez ciebie przechodził, uczynię cię wiecznym dostojeństwem, radością z pokolenia na pokolenie.
4.CYLKOWZa to, żeś była opuszczona i znienawidzona, a omijał cię przechodzień, ustanowię cię chlubą świata, radością pokolenia każdego.
5.TYSIĄCL.WYD5Za to, iż byłoś opuszczone, znienawidzone i bez przechodniów, uczynię cię wiekuistą chlubą, rozradowaniem wszystkich pokoleń.
6.BRYTYJKAZa to, że byłaś opuszczona i znienawidzona i nikt cię nie odwiedzał, uczynię cię wieczną chlubą, rozkoszą po wszystkie pokolenia,
7.POZNAŃSKAZa to, że byłaś osamotniona i znienawidzona i że cię omijał przechodzień, uczynię cię chlubą wieków, radością niezliczonych pokoleń!
8.WARSZ.PRASKAKiedy jeszcze byłaś opuszczona, znienawidzona i zapomniana przez wszystkich, już wtedy stałaś się przyczyną dumy wiecznotrwałej i powodem radości dla wszystkich pokoleń.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Za to, że byłaś opuszczona, znienawidzona oraz omijał cię przechodzeń – ustanowię cię chlubą świata, radością każdego pokolenia.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITW zamian za to, że byłaś opuszczona, nienawidzona i nie odwiedzana, uczynię z ciebie wieczną wspaniałość, radość - po wszystkie pokolenia!