« Iza 60:15 Księga Izajasza 60:16 Iza 60:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będziesz ssać mleko narodów, a piersiami królewskiemi karmiona będziesz: i poznasz, żem Ja Pan, zbawiający ciebie i odkupiciel twój, mocarz Jakóbów.
2.GDAŃSKA.1881Bo ssać będziesz mleko narodów, i piersiami królów karmiona będziesz; i poznasz, iżem Ja Pan, zbawieciel twój i odkupiciel twój, mocarz Jakóbowy;
3.GDAŃSKA.2017Będziesz ssać mleko narodów i piersiami królów będziesz karmiona. I poznasz, że ja jestem PANEM, twoim Zbawicielem i twoim Odkupicielem, Mocarzem Jakuba.
4.CYLKOWI będziesz się karmiła mlekiem ludów, a z opływu królów się żywić, i poznasz żem Ja Wiekuisty wybawca twój, a wyswobodziciel twój mocarz Jakóba.
5.TYSIĄCL.WYD5Ssać będziesz mleko narodów i piersi królewskie ssać będziesz. I uznasz, że Ja jestem Pan, twój Zbawca, i Wszechmocny Jakuba - twój Odkupiciel.
6.BRYTYJKAI będziesz ssać mleko narodów i karmić się przy piersi królów, i poznasz, że Ja, Pan, jestem twoim Zbawcą, a twoim Odkupicielem jest Mocarz Jakubowy.
7.POZNAŃSKAMleko narodów ssać będziesz i karmić się u piersi królewskich. I poznasz, że to Ja - Jahwe - jestem twoim Zbawcą i twój Odkupiciel jest mocarnym [Bogiem] Jakuba!
8.WARSZ.PRASKASsać będziesz mleko od wszystkich narodów, przyjmować będziesz bogactwa od królów. I poznasz wtedy, że Ja jestem Panem i Wybawcą twoim i że Mocny Jakuba jest twym Odkupicielem.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Będziesz się karmiła mlekiem ludów oraz żywiła z piersi królów, i poznasz, że Ja jestem WIEKUISTY, twój Wybawca, twój Odkupiciel, mocarz Jakóba.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITI będziesz ssać mleko narodów, karmić się u boku królów - i poznasz, że Ja, PAN, jestem twoim Zbawcą, że twoim Odkupicielem jest Mocarz Jakuba.