« Iza 60:16 Księga Izajasza 60:17 Iza 60:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Miasto miedzi naniosę złota, a miasto żelaza naniosę srebra, a miasto drzewa miedzi, a miasto kamieni żelaza: i położę nawiedzenie twoje pokój, a przełożone twoje sprawiedliwość.
2.GDAŃSKA.1881Miasto miedzi naniosę złota, a miasto żelaza naniosę srebra, a miasto drew miedzi, a miasto kamienia żelaza; i postawię nad tobą dozorców spokojnych, i urzędników sprawiedliwych.
3.GDAŃSKA.2017Zamiast miedzi naniosę złota, a zamiast żelaza naniosę srebra, zamiast drewna – miedzi, a zamiast kamieni – żelazo. Ustanowię nad tobą spokojnych zwierzchników i urzędników sprawiedliwych.
4.CYLKOWMiasto miedzi naniosę złota, a miasto żelaza naniosę srebra, a miasto drzewa miedzi, a miasto kamieni żelaza; a ustanowię nadzorcą twoim pokój, a starostami twoimi sprawiedliwość.
5.TYSIĄCL.WYD5Sprowadzę złoto zamiast miedzi, a srebro - w miejsce żelaza, sprowadzę brąz zamiast drewna, a żelazo - w miejsce kamieni. Ustanowię pokój twoim zwierzchnikiem, a sprawiedliwość twą władzą.
6.BRYTYJKAZamiast miedzi przyniosę ci złoto, zamiast żelaza srebro, zamiast drewna miedź, a zamiast kamieni żelazo i ustanowię pokój twoją zwierzchnością, a sprawiedliwość twoją władzą.
7.POZNAŃSKAZamiast miedzi rozkażę nanieść [ci] złota, zamiast żelaza - każę przynieść srebra, drzewo zastąpię miedzią, a kamienie - żelazem. I twoim stróżem ustanowię pokój, a sprawiedliwość - twą władzą.
8.WARSZ.PRASKAZamiast miedzi złoto ci będę sprowadzał, a zamiast żelaza – srebro, zamiast drzewa – brąz czysty, żelazo zaś w miejsce kamieni. Pokój będzie twym strażnikiem i wszystkim rządzić będzie sprawiedliwość.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zamiast miedzi naniosą złota, zamiast żelaza naniosą srebra, zamiast drzewa – miedzi, a zamiast kamieni – żelaza; ustanowię pokój twym nadzorcą, a twoimi urzędnikami – sprawiedliwość.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITZamiast miedzi upowszechnię złoto, zamiast żelaza - srebro, zamiast drewna upowszechnię miedź, a zamiast kamieni - żelazo. I ustanowię pokój twą zwierzchnością, a nadzorcą uczynię sprawiedliwość.