« Iza 60:19 Księga Izajasza 60:20 Iza 60:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nie zajdzie więcej słońce twoje, i nie umniejszy się księżyc twój; bo Pan będzie tobie światłością wieczną, i dokonają się dni smutku twego.
2.GDAŃSKA.1881Nie zajdzie więcej słońce twoje, a miesiąc twój nie skryje się; bo Pan będzie wieczną światłością twoją; a tak dokonają się dni smutku twego.
3.GDAŃSKA.2017Nie zajdzie już więcej twoje słońce, a twój księżyc nie ukryje się, bo PAN będzie twoją wieczną światłością i skończą się dni twojej żałoby.
4.CYLKOWTwoje słońce nie zajdzie nigdy, ani skryje się księżyc twój, bo będzie Wiekuisty światłem twém wieczném, a skończą się dni żałoby twojej.
5.TYSIĄCL.WYD5Twe słońce nie zajdzie już więcej i księżyc twój się nie zaćmi, bo Pan ci będzie światłością wieczną i skończą się dni twej żałoby.
6.BRYTYJKATwoje słońce już nie będzie zachodziło, a twój księżyc znikał, gdyż Pan będzie twoją wieczną światłością i skończą się dni twojej żałoby.
7.POZNAŃSKANie zajdzie już nigdy twe słońce i nie zniknie twój księżyc, bo Jahwe ci będzie wieczystą Światłością i dni twej żałoby się dopełniły.
8.WARSZ.PRASKATwoje słońce nie będzie już więcej zachodzić, i nigdy nie zniknie twój księżyc, gdyż Pan będzie twoją światłością na zawsze, skończą się też na zawsze dni twojej żałoby.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Twoje słońce nigdy nie zajdzie, ani nie skryje się twój księżyc; bowiem WIEKUISTY będzie twym wiecznym światłem; tak skończą się dni twojej żałoby.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITTwoje słońce już nie będzie zachodziło ani księżyc nie będzie zanikał, gdyż PAN będzie twoim wiecznym światłem - i zakończą się dni twej żałoby.