« Iza 60:20 Księga Izajasza 60:21 Iza 60:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A lud twój, wszyscy sprawiedliwi, na wieki odziedziczą ziemię, płód szczepienia mego, uczynek rąk moich ku wsławieniu.
2.GDAŃSKA.1881Lud także twój, którzybykolwiek byli sprawiedliwi, na wieki odziedziczą ziemię; będą latoroślą szczepienia mego, dziełem rąk moich, abym w niem był uwielbiony.
3.GDAŃSKA.2017Cały twój lud będzie sprawiedliwy. Odziedziczy ziemię na wieki, będzie latoroślą mego szczepu, dziełem moich rąk, abym był uwielbiony.
4.CYLKOWA ludność twoja to sami cnotliwi, na wieki posiędą ziemię; odróśl to szczepień Moich, dzieło rąk Moich, którém się poszczycę.
5.TYSIĄCL.WYD5Cały twój lud będzie ludem sprawiedliwych, którzy posiądą kraj na zawsze, nowa odrośl z mojego szczepu, dzieło rąk moich, abym się wsławił.
6.BRYTYJKAA twój lud będą stanowić tylko sprawiedliwi, na wieki posiądą ziemię jako latorośl zasadzona przeze mnie, dzieło moich rąk, aby się wsławić.
7.POZNAŃSKATwój lud stanowić będą sami sprawiedliwi; ziemię posiądą na wieki, oni - latorośl mego szczepu winnego, dzieło rąk moich, bym był uwielbiony.
8.WARSZ.PRASKALud twój będzie ludem samych sprawiedliwych, którzy ziemię posiądą na wieczność. Ty zaś, jako odrośl ze szczepu Pańskiego, będziesz dziełem rąk moich i znakiem mego piękna.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A twa ludność to sami sprawiedliwi – oni na wieki posiądą ziemię; to odrośl Moich szczepień, dzieło Mych rąk, którym się poszczycę.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITA twój lud? Wszyscy będą sprawiedliwi i na wieki posiądą ziemię - jako latorośl zasadzona przeze Mnie, dzieło moich rąk służące mej sławie.