« Iza 60:6 Księga Izajasza 60:7 Iza 60:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wszystek dobytek Cedar zgromadzi się k tobie, barani Nabajoth służyć będą tobie, będą ofiarowani na ubłagalnym otłarzu moim: a dom majestatu mego wsławię.
2.GDAŃSKA.1881Wszystkie stada z Kedar zgromadzą się do ciebie; barany z Nebajotu służyć ci będą, a ofiarowane będąc na ołtarzu moim, przyjemne będą; a tak dom majestatu mego ozdobię.
3.GDAŃSKA.2017Wszystkie stada Kedaru zgromadzą się u ciebie, barany Nebajotu będą ci służyć: wstąpią na mój ołtarz, gdzie będą przyjęte; i tak ozdobię dom mego majestatu.
4.CYLKOWWszystkie trzody Kedaru zbiorą się u ciebie, barany Nebajotu na usługi twe będą; wstąpią ku upodobaniu na ołtarz Mój, i tak dom sławy Mojej uświetnię.
5.TYSIĄCL.WYD5Wszystkie stada Kedaru zbiorą się przy tobie, barany Nebajotu staną na twe usługi; jako miłe ofiary wejdą na mój ołtarz, tak iż rozsławię dom mojej chwały.
6.BRYTYJKAWszystkie owce Kedareńczyków zbiorą się u ciebie, Barany Nebatejczyków będą na twoje usługi, pójdą jako miła ofiara na mój ołtarz; a tak uświetnię wspaniały mój przybytek.
7.POZNAŃSKAWszystkie trzody Kedaru zbiorą się u ciebie, barany z Nebajot będą do twych usług. Na ołtarz mój wstąpią jako miła ofiara - i tak uświetnię świątnicę mej chwały.
8.WARSZ.PRASKAZbiorą się też przy tobie wszystkie stada Kedaru, tobie zostaną wydane barany Nebajotu. Zostaną wprowadzone na górę, aby mogły być złożone na moim ołtarzu i aby blasku dodały świątyni mej chwały.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.U ciebie zbiorą się wszystkie trzody Kedaru, a barany Nebajotu będą na twe usługi; ku upodobaniu wejdą na Moją ofiarnicę i tak uświetnią Dom Mojej sławy.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITZbiorą się u ciebie wszystkie owce Kedaru, barany Nebatejczyków będą na twe potrzeby, pójdą na mój ołtarz na miłą ofiarę - i w ten sposób uświetnię moją piękną świątynię.