« 2Sam 3:21 2 Księga Samuela 3:22 2Sam 3:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wnet słudzy Dawidowi i Joab przyszli, pobiwszy zbójcę, z korzyścią bardzo wielką: lecz Abner nie był z Dawidem w Hebron; bo go już był odprawił, i odjechał był w pokoju.
2.GDAŃSKA.1881A oto, słudzy Dawidowi i Joab wracali się z wojny, korzyści wielkie z sobą prowadząc, ale Abnera już nie było u Dawida w Hebronie: bo go był odprawił, i odszedł był w pokoju.
3.GDAŃSKA.2017A oto słudzy Dawida wraz z Joabem wracali z wyprawy, przynosząc ze sobą obfity łup. Abnera zaś już nie było u Dawida w Hebronie, gdyż go odprawił, i tamten odszedł w pokoju.
4.CYLKOWNagle jednak wrócili słudzy Dawida, wraz z Joabem, z wyprawy, sprowadzając łupy bogate, gdy już Abnera u Dawida nie było, gdyż odprawił go i odszedł w pokoju.
5.KRUSZYŃSKII oto słudzy Dawida wraz z Joabem powracają z wyprawy, przynosząc ze sobą wielki łup, gdy już nie było Abnera u Dawida w Hebronie, wyprawił go bowiem i odszedł w pokoju.
6.TYSIĄCL.WYD5Tymczasem, gdy słudzy Dawida wraz z Joabem wracali z wyprawy, przynosząc bogatą zdobycz, Abnera już nie było u Dawida w Hebronie, gdyż go odprawił, i tamten odszedł w pokoju.
7.BRYTYJKAWtem powrócili słudzy Dawida wraz z Joabem z pewnej wyprawy, wioząc ze sobą obfity łup. Lecz Abnera już nie było u Dawida w Hebronie, gdyż go odprawił, tak iż odszedł w pokoju.
8.POZNAŃSKAKiedy służba Dawida i Joab powrócili z wyprawy, przywożąc obfite łupy, już nie było Abnera u Dawida w Chebronie, gdyż go pożegnał i odszedł w pokoju.
9.WARSZ.PRASKAW tym samym czasie słudzy Dawida razem z Joabem wracali z jakiejś wyprawy, niosąc ze sobą wielkie łupy. Abnera nie było już u Dawida w Hebronie, bo pożegnał się z Dawidem i odszedł od niego w pokoju.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak nagle, kiedy Abnera nie było już u Dawida, gdyż go odprawił i odszedł w pokoju wrócili z wyprawy słudzy Dawida, wraz z Joabem, sprowadzając bogate łupy.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWkrótce potem słudzy Dawida oraz Joab powrócili z wyprawy. Przynieśli ze sobą obfity łup! Abnera nie było już w Hebronie, ponieważ Dawid wyprawił go w drogę powrotną i Abner odszedł w pokoju.