« 2Sam 3:32 2 Księga Samuela 3:33 2Sam 3:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A narzekając król i płacząc Abnera, mówił: Nie tak jako zwykli umierać ludzie nikczemni, umarł Abner.
2.GDAŃSKA.1881A tak lamentując król nad Abnerem, rzekł: Izali tak miał umrzeć Abner, jako umiera nikczemnik?
3.GDAŃSKA.2017Król lamentował z powodu Abnera i powiedział: Czyż tak miał umrzeć Abner, jak umiera nikczemnik?
4.CYLKOWPoczem wyśpiewał król pieśń żałobną po Abnerze, i rzekł: Izali śmiercią nikczemnika musiał zginąć Abner?
5.KRUSZYŃSKIKról wyśpiewał pieśń żałobną nad Abnerem głosząc: Azali śmiercią nikczemnika musiał zginąć Abner?
6.TYSIĄCL.WYD5Król ułożył pieśń żałobną i zaśpiewał ją: Czemuż to umarł Abner, tak jak ginie nikczemnik?
7.BRYTYJKAI zanucił król nad Abnerem pieśń żałobną tej treści:Czy Abner musiał zginąć, jak ginie bezbożnik?
8.POZNAŃSKAUłożył król taką pieśń żałobną o Abnerze: Czyż tak musiał umrzeć Abner, jak umiera człowiek bezecny?
9.WARSZ.PRASKAPotem wyśpiewał król pieśń żałobną, w której były też słowa: Czy musiał Abner umrzeć tak niechlubną śmiercią?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem król wyśpiewał pieśń żałobną po Abnerze i powiedział: Czy Abner musiał zginąć śmiercią nikczemnika?
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKról wówczas zanucił o Abnerze pieśń żałobną tej treści: Czy Abner musiał umrzeć jak niegodny?